Reprezentanții Federației Sindicatelor Libere din Învățământ și conducerea Inspectoratului Școlar Județean Neamț s-au întâlnit în comisia paritară, în vederea semnării Contractului Colectiv de Muncă la nivel de ramură. Contractul colectiv de muncă reglementează relațiile dintre cadrele didactice, personalul auxiliar și personalul de îngrijire din sistemul de învățământ preuniversitar, în raport cu angajatorul, respectiv Inspectoratul Școlar Județean Neamț. Contractul colectiv de muncă va fi înregistrat la Ministerul Muncii și Justiției Sociale, prevederile sale devenind obligatorii.