February 26, 2021

Agențiile Loto rămân deschise în Neamț, chiar și în localitățile unde incidența comunitară depășește 3/1.000 locuitori

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL NEAMŢ

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

 

 

 HOTĂRÂRE

privind acordarea unei derogări

de la măsurile stabilite în domeniul sănătății publice

 

 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ

Având în vedere:

– prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– prevederile Hotărârii Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– solicitarea Companiei Naționale „Loteria Română”;

În temeiul prevederilor art. 22, lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1.  Se permite activitatea agențiilor loto deținute de Compania Națională „Loteria Română”, în domeniul comercializării  biletelor specifice activității de retail, pe teritoriul județului Neamț, indiferent de incidența comunitară.

(2)  Se interzice activitatea de jocuri de noroc din agențiile loto, în localitățile din județul Neamț unde incidența comunitară depășește 3/1.000 locuitori.

Art. 2. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ va asigura comunicarea prezentei hotărâri membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.

           

 

PREŞEDINTE,

PREFECT

George LAZĂR

ȘtiiCă?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.