January 27, 2021

Alte unități de învățământ din Roman, Neamț își suspenda activitatea

 HOTĂRÂRE

privind actualizarea scenariului de funcționare pentru unitățile de învățământ

din județul Neamț, pentru anul școlar 2020 – 2021, și stabilirea unor măsuri 

 

 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ

Având în vedere:

– prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– prevederile Hotărârii Guvernului nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– dispozițiile Ordinului nr. 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;

– informarea Direcției de Sănătate Publică Neamț privind situația epidemiologică la nivelul județului Neamț;

– propunerile consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, avizate de Inspectoratul Școlar Județean Neamț și Direcția de Sănătate Publică Neamț;

În temeiul prevederilor art. 22, lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Se actualizează scenariul de funcționare pentru unitățile de învățământ din județul Neamț, pentru anul școlar 2020 – 2021, începând cu data de 12 octombrie 2020, conform anexei la prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se suspendă, conform propunerii Inspectoratului Școlar Județean Neamț, pentru o perioadă de 14 zile, cursurile care presupun prezența „față în față” pentru următoarele clase:

– Școala Gimnazială nr. 3 Piatra Neamț – clasa a VIII-a C;

– Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Roman – structura Grădinița cu Program Prelungit nr. 3 Roman – grupa mare – subgrupa 1;

– Școala Gimnazială „Gheorghe Pătrașcu” Buruienești, comuna Doljești – structura Școala Gimnazială Doljești – clasa a III-A B;

– Școala Gimnazială Secuieni – clasa a VIII-a;

– Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Pângărați – clasa I;

– Colegiul Național „Calistrat Hogaș” Piatra Neamț – clasele a V-a și a XII-a D;

– Școala Gimnazială „Regina Maria” Bicaz – clasa a II-a B și grupa mare din structura Grădinița cu Program Prelungit.

Art. 3. Se aprobă, conform propunerii Inspectoratului Școlar Județean Neamț, reluarea cursurilor școlare care presupun prezența „față în față” pentru clasa a VII-a C din cadrul Liceului „Gh. Ruset Roznovanu” – Roznov, clasa a X-a E din cadrul Colegiului Tehnic „Danubiana” Roman și clasa a X-a din cadrul Seminarului Teologic Ortodox „Sf. Împărați Constantin și Elena” Piatra Neamț.

Art. 4. (1) Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ va asigura comunicarea prezentei hotărâri membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă și unităților administrativ-teritoriale din județ.

            (2) Inspectoratul Școlar Județean Neamț va comunica prezenta hotărâre unităților de învățământ din județ.

 

 

PREŞEDINTE,

PREFECT

George LAZĂR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ȘtiiCă?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.