Dental Alliance

June 21, 2024

Am început dezbaterile aplicate, cu fiecare categorie socio-profesională, pentru fundamentarea bugetului!

0
YRY Residence

Go Padel Roman

Astăzi, 18 ianuarie, am organizat o primă serie de întâlniri în vederea fundamentării bugetului pentru anul 2023, cu reprezentanții organizațiilor non-profit, cu reprezentanții mediului de învățământ și sanitar din municipiul Roman. Cu toți aceștia, am purtat discuții constructive în vederea asigurării unei continuități pentru proiectele aflate în implementare și am identificat prioritățile pentru acest an.
📝 În urma dezbaterii cu reprezentanții ONG-urilor, am găsit oportun ca proiectul de Bugetare Participativă la nivelul municipiului Roman să continue și anul acesta, suma de 200.000 lei fiind disponibilă pentru cel mai bun proiect de dezvoltare a infrastructurii, care va primi votul direct al romașcanilor. De asemenea, vom continua să sprijinim activitățile deosebite – proiectele depuse în baza Legii 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţile nonprofit. Aici, am ajustat suma maximă care va putea fi obținută pentru un singur proiect, la 12.500 lei. Ghidul de finanțare va fi publicat în această primăvară și va oferi posibilitatea de a aplica pentru diverse domenii de activitate, inclusiv tineret și sport.
Dezbaterea avută cu reprezentanții unităților școlare a fost una cât se poate de benefică, actualizând în primul rând necesarul de funcționare al fiecărei școli. Totodată, am analizat proiectele europene asumate și semnate pentru modernizarea mai multor unități și am dezbătut împreună proiectul comun de dotare al sălilor de clasă, laboratoarelor și cabinetelor, prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). O noutate în acest an o reprezintă alocarea de fonduri europene pentru școlile și liceele din fiecare unitate administrativ teritorială. Pentru a realiza un proiect solid, am abordat un chestionar unic de lucru și o viziune unitară, astfel încât să avem cele mai mari șanse în obținerea de noi fonduri nerambursabile pentru îmbunătățirea condițiilor de studiu ale copiilor noștri.
📝 În ceea ce privește dezbaterea cu reprezentanții din sănătate, am identificat și prioritizat nevoile centrelor de permanență și modul în care administrația locală le poate sprijini. Vom asigura cu prioritate materialele necesare și vom încerca să îmbunătățim actul sanitar din aceste centre, care au în prezent o adresabilitate crescută. Spre exemplu, doar la Centrul de permanență din strada Bogdan Dragoș, se adresează lunar 700 de persoane.
Actul medical din cadrul Spitalul Municipal de Urgență Roman a fost al doilea și cel mai important punct aflat pe ordinea de zi, aici atât proiectele începute și aflate în faza de implementare, cât și cele noi, fiind unele complexe. Vom aloca sprijinul necesar pentru finalizarea lucrărilor de înlocuire a centralei termice (lucrări începute în 2021), pentru modernizarea instalației electrice – următoarea etapă fiind înlocuirea tabloului general, după ce anul trecut a fost modernizată stația de transformare. De asemenea, pentru unitatea sanitară este prioritară realizarea unui inel termic de recirculare, astfel încât apa caldă să ajungă cu ușurință în fiecare colț al clădirii, precum și achiziția unei stații pentru epurarea apelor uzate. Clădirea Policlinicii va intra și ea în acest an în reabilitare, prima etapă fiind termoizolarea exterioară.
Bugetul din acest an va acoperi la fel ca până acum, necesitățile fiecărui sector de activitate, fiind convins că fiecare în parte, este important și contribuie la societatea pe care o dorim a fi din ce în ce mai bună.
Mulțumesc celor care au participat la întâlnirile de astăzi, tuturor celor care se implică activ în susținerea și dezvoltarea Romanului!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.