Dental Alliance
February 6, 2023

Anunt – Admitere copii la centrul de zi anteprescolari aflati in situatii de risc -„Casa Fluturasilor”

YRY Residence

Acoperisul1

Serviciul social Centrul de zi pentru copii anteprescolari aflaţi in situaţii de risc ,,Casa Fluturasilor’’, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia de Asistenţă Socială.
Sediul Centrului de zi pentru copii anteprescolari aflaţi în situaţii de risc „Casa Fluturasilor” este in Roman, str. Smirodava , nr. 28, jud. Neamt , tel. 0786.772.058.

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare:

 1. Serviciul social „Centrul de zi pentru copii anteprescolari aflaţi in situaţii de risc ,,Casa Fluturasilor’’ funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea 448/ 2006, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, Ordinul nr. 27 / 03.01.2019 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 160 din 28/02/2019 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi, precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
 2. Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 27/ 03.01.2019 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 160 din 28/02/2019 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi.
 3. Serviciul social Centrul de zi pentru copii anteprescolari aflaţi in situaţii de risc ,,Casa Fluturasilor’’este înfiinţat prin Hotărârea a Consiliului Local al Municipiului Roman, nr. H.C.L. 208 din 18.12.2015 privind infiintarea Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Roman, modificată și completată prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Roman nr. HCL 251/ 31.10.2019.

Scopul serviciului social:
Scopul serviciului social Centrul de zi pentru copii anteprescolari aflaţi in situaţii de risc ,,Casa Fluturasilor’’ este acela de prevenire a abandonului şi instituţionalizării copiilor care se află în situaţii de risc, de separare de familia lor, prin asigurarea pe timpul zilei, pe o perioadă determinată de timp a unor activităţi de îngrijire, supraveghere, relaxare si socializare, activitati de loisir, dezvoltarea deprinderilor de viaţa independenta, cât si a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii.
Centrul de zi pentru copii anteprescolari aflaţi in situaţii de risc ,,Casa Fluturasilor’’ se adresează următoarelor categorii de beneficiari:

 1. copiilor din mediul socio-economic foarte scăzut, în care există riscul de separare a copilului de familia sa;
 2. părintii, reprezentantii legali, precum si alte persoane care au în îngrijire aceşti copii si care beneficiază de servicii de consiliere si servicii destinate prevenirii separării lor;
 3. copiii care au beneficiat de o măsură de protecţie specială şi au fost reintegraţi în familie;
 4. copiii din familii monoparentale sau în curs de divorţ;
 5. familiile care se află într-o situaţie de dificultate şi în imposibilitatea de a depăşi prin forţe proprii această situaţie;
 6. copiii din familie cu moral scăzut, părinţi care consumă droguri, stupefiante;
 7. copiii maltrataţi, neglijaţi sau abuzaţi în propria familie;
 8. copiii a căror părinţi lucrează şi nu există sprijinul familiei lărgite pentru îngrijirea, securitatea şi educarea copilului;
 9.  copiii din familii cu boli cronice grave.
 10.  familii cu mai multi copiii.

Beneficiarii serviciilor sociale:
Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de Zi pentru copii aflaţi in situaţii de risc „Casa Fluturasilor” sunt:

 1. copii cu vârsta cuprinsa între 1 an – 3 ani care provin din mediul socio-economic foarte scăzut, în care există riscul de separare a copilului de familia sa;
 2. părintii, reprezentantii legali, precum si alte persoane care au în îngrijire copii cu risc crescut de separare de familie.

Tipurile de servicii care se acorda in Centrul de Zi sunt:

  1. servicii de educatie prin joc, centrat pe dezvoltarea fizica, cognitiva,emotionala si sociala a copiilor;
  2. servicii de ingrijire,protectie si nutritie a copiilor;
  3. servicii de supraveghere a starii de sanatate a copilului;
  4. servicii complementare familie, respectiv servicii de consiliere, de educatie parentala, de informare.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap