January 27, 2021

Aparatura la spitalul Roman in valoare de 8,633,360.81 lei

În cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, AXA Prioritara 9 “Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Obiectivul Specific 9.1 “Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare Covid-19”, apelul de proiecte cu codul POIM/819/9/1/ Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare Covid-19, Spitalul Municipal de Urgență Roman, cu sprijinul Primariei Municipiului Roman, a depus proiectul “Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare Covid-19 prin dotarea SMU Roman cu echipamente și aparatură medicală, dispozitive medicale și de protecție medicală”, SMIS 140999.
Prin Hotărârea Consiliului Local nr 202 din 29.09.2020 s-a aprobat valoarea proiectului in cuantum de 8,633,360.81 lei (inclusiv TVA).
Astfel, se vor achizitiona 5 aparate destinate ventilației de lunga durată la pacienții copii și adulți, 5 aparate ventilație non-invaziva cu flux înalt de oxigen, 10 aspiratoare pentru pacienți copii și adulți, 20 de monitoare pacienți funcții vitale, 3 stații centrale de monitorizare, 20 de paturi de terapie intensiva, un aparat Radiologie de diagnostic mobil digital monitorizat, 2 sisteme compresie mecanica membre inferioare, 5 sisteme compacte non-invaziva de racire/încălzire pacienți, un ecograf, 5 sisteme de tratare și sterilizare al deșeurilor medicale infecțioase cu ciclul de măcinare și sterilizare prin aburi cu capacitate de 40 de litri și un sistem de tratare și sterilizare al deșeurilor medicale infecțioase cu ciclu de măcinare și sterilizare prin aburi cu capacitate de 80 de litri.
Acest proiect are ca obiective specifice
*creșterea eficienței și calității actului medical
*combaterea răspândirii infecției cu virusul SARS-COV-2
*asigurarea accesului egal al cetățenilor la serviciile de sănătate publica prin realizarea unui sistem sanitar modern și eficient pentru gestionarea situației de urgență provocată de criza Covid-19.

ȘtiiCă?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.