April 17, 2021

ArcelorMittal Tubular Products Roman scos la vanzare cu preț de pornire 4.700.000 euro

ArcelorMittal Tubular Products Roman îşi prezintă intenţia de a vinde bunul imobil ce include teren CC cu suprafaţa de 82.129 mp şi construcţii industriale cu suprafaţa construită totală de 58.454 mp, amplasat în sat Cordun, com. Cordun, şoseaua Roman –Iasi, km. 333, jud.

Neamţ, respectiv:

TEREN CC intravilan cu suprafaţa de 82.129 mp, cu nr. cad. 55168, înscris în CF 55168 UAT Cordun, pe care se află construcţii industriale zona LAMINOR 20” cu suprafaţa construită totală de 58.454 mp, respectiv:

CORP C1 CONSTRUCŢIE CU SUPRAFAŢA CONSTRUITĂ DE 475 MP ŞI SUPRAFAŢA CONSTRUIT-DESFĂŞURATĂ DE 950 MP

CORP C2 HALA LAMINOR 20″ ŞI ANEXE CU SUPRAFAŢĂ CONSTRUITĂ DE 57.060 MP ŞI SUPRAFAŢA CONSTRUITĂ DE 57.060 MP

CORP C3 DEPOZIT CU SUPRAFAŢA CONSTRUITĂ LA SOL DE 31 MP ŞI SUPRAFAŢA CONSTRUIT- DESFĂŞURATĂ DE 31 MP (FOSTA C6)

CORP C4 CASTEL APĂ INDUSTRIALĂ CU SUPRAFAŢA CONSTRUITĂ DE 251 MP ŞI SUPRAFAŢA CONSTRUIT DESFĂŞURATĂ DE 251 MP (FOSTA C8)

CORP C5 STAŢIE POMPE DE ADAOS LAMINOR 20″ CU SUPRAFAŢA CONSTRUITĂ DE 272 MP ŞI SUPRAFAŢA CONSTRUIT DESFĂŞURATĂ DE 544 MP (FOSTA C9)

CORP C6 TURN DE RĂCIRE CU SUPRAFAŢA CONSTRUITĂ DE 365 MP ŞI SUPRAFAŢA CONSTRUIT- DESFĂŞURATĂ DE 730 MP (FOSTA C10)

Echipamentele funcţionale montate în cadrul halei Laminor 20” NU constituie obiectul vânzării.

Condiţiile şi termenii ofertării:

a) plată avans de minim 10% la semnarea contractului, cu pierderea avansului în situaţia neplăţii restului de preţ la scadenţă;

b) plata restului de preţ în maxim 8 luni de la semnarea contractului, dar nu mai târziu de 31.12.2021;

c) preţ minim de vânzare: 4.700.000 euro.

Ofertele vor fi deschise în prezenţa tuturor ofertanţilor la o dată ce va fi comunicată ulterior, iar preţul final de vânzare a proprietăţii se va stabili prin negociere directă imediat după deschiderea ofertelor, sau negocieri individuale ulterioare, după caz. Oferta câştigătoare va fi desemnată luându-se în calcul preţul oferit şi valoarea avansului plătit, precum şi numărul de luni în care se face plata restului de preţ. Ofertele, însoţite de o scurtă prezentare a activităţii curente a ofertantului şi a destinaţiei viitoare a proprietăţii care se ofertează, se vor depune la registratura societăţii în plic sigilat până la data de 31 martie 2021.

Oferta de cumpărare va preciza: preţul oferit, modalitatea de plată şi un termen de valabilitate al ofertei de minim 30 de zile. Detalii pot fi obţinute de la sediul Societăţii sau la numărul de telefon 0722 651 851.

ȘtiiCă?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.