December 6, 2021

Astăzi, 15 noiembrie 2021, ședință de îndată a Consiliului Local Roman, la ora 13.00

Astăzi, de la ora 13.00, consilierii locali sunt chemați să ia parte la Ședința de îndată a Consiliului Local Roman, în care vor trebui să voteze mai multe proiecte de hotărâre.

”Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Roman pentru data de 15.11.2021, ora 13.00, la sediul Municipiului Roman, în sala „Nicolae Manolescu Strunga”, Piața Roman Vodă, nr. 1, cu proiectul ordinii de zi prevăzut în anexa la prezenta dispoziție.

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 192 din 21.08.2018 – inițiator Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman – C2 și C5;
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 150 din 28.06.2019 – iniţiator Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman – C2 și C5;
3. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a unui amplasament și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „PROIECT TIP – CONSTRUIRE CREȘĂ MARE” situat în municipiul Roman, str. Renașterii, județul Neamț – iniţiator Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman – C1 și C5;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de aprovizionare a populaţiei municipiului Roman cu principalele produse alimentare raţionalizate, în caz de mobilizare sau război – iniţiator Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman – C3 și C5;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui teren din domeniul privat în domeniul public al municipiului Roman – iniţiator Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman – C1 și C5;”

Ca de fiecare dată, ședința Consiliului Local va fi transmisă în direct, pe situl Primăriei Roman, la adresa https://primariaroman.ro/transmisie-directa-sedinte-c-l-r/

ȘtiiCă?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.