Începând cu data de 1 martie 2017, s-a reluat campania inițiată în 2013, intitulată “ATENȚIE LA IDENTINATE! INTRĂ ÎN LEGALITATE!”, având drept scop punerea în legalitate, pe linie de evidență și stare civilă a persoanelor din municipiul Roman și a celor 24 de comune arondate D.L.E.P. Roman.

Campania se adresează celor care

 • au actul de identitate expirat sau rmeaza sa expire in urmatoarele 6 luni
 • au implinit 14 ani si nu au act de identitate
 • au actul de identitate pierdut, furat sau deteriorat
 • si-au schimbat domiciliul sau numarul de la casa
 • schimbarea denumirii strazii/renumerotarea imobilului
 • s-au casatorit/au divortat, si-au schimbat numele si nu au preschimbat actul de identitate
 • au certificate de stare civila tip vechi
 • au act de identitate de tip vechi si doresc carte de identitate

În conformitate cu art. 9 din Legea nr. 272/2004 republicată, privind protecția și promovarea drepturilor copilului:

 1. Copilul are dreptul la stabilirea și păstrarea identității sale.
 2. Copilul este înregistrat imediat după naștere și are de la această dată dreptul la un nume, dreptul de dobândi o cetățenie și, dacă este posibil, de a-și cunoaște părinții și de a fi îngrijit, crescut și educat de aceștia.
 3. Părinții aleg numele și prenumele copilului, în condițiile legii.
 4. Copilul are dreptul de a-și păstra cetățenia, numele și relațiile de familie, în condițiile prevăzute de lege, fără nici o ingerință.
 5. Dacă se constată că un copil este lipsit, în mod ilegal, de elementele constitutive ale identității sale sau de unele dintre acestea, instituțiile și autoritățile publice sunt obligate să ia de urgență toate măsurile necesare în vederea restabilirii identității copilului.

De asemenea, în conformitate cu art. 10 alin. (2) din același act normativ, în vederea stabilirii identității copilului părăsit în unități sanitare sau găsit ori a părinților acestuia, organele de poliție și serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor, competente, au obligația de a desemna una sau mai multe persoane responsabile, care să realizeze, cu celeritate, demersurile ce le revin, potrivit legii, pentru înregistrarea nașterii copilului și să transmită datele de identificare direcției generale de asistență socială și protecția copilului, sau după caz, serviciului public de asistență socială.

Potrivit art. 14 alin. (4) din O.U.G. nr. 97/2005 republicată, privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, în cazul minorului care la împlinirea vârstei de 14 ani se află, în condițiile legii, în centre specializate aflate sub autoritatea serviciilor publice de asistență socială, actul de identitate se eliberează, prin grija acestor servicii, de către serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor din raza teritorială de competență.

In lipsa actelor de stare civila sau de identitate, cetatenii nu pot beneficia de nici un fel de serviciu social, educatie, asistenta medicala sau sociala, exceptie facand asistenta medicala de urgenta. Persoanele fara act de identitate nu se pot angaja legal si nici nu pot incheia contracte formale, dat fiind ca nu isi pot stabili identitatea. Deasemenea, nici dreptul la vot nu poate fi exercitat in lipsa actului de identitate.