Dental Alliance

June 21, 2024

Bucurie la finalul lunii februarie pentru 2,5 milioane de români

0
YRY Residence

Go Padel Roman

Aproximativ 2,5 milioane de români vor avea un motiv de bucurie la finalul lunii februarie, când vor primi voucherele sociale pentru alimente și mese calde. Iată câți bani de la Guvern le vor intra pe cardurile sociale.

Categoriile de români care vor primi bani la finalul lunii februarie

Guvernul virează bani pe cardurile sociale pentru alimente și mese calde mai multor categorii de români, în total aproximativ 2,5 milioane de beneficiari. Una dintre categorii este formată din pensionarii sistemului public de pensii, cei aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special ale căror venituri nete lunare sunt mai mici sau egale cu 1.700 lei pentru tranșele din acest an.

O altă categorie este formată din copiii și adulții încadrați în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1700 lei pentru tranșele din acest an.

Printre beneficiarii voucherelor sociale se mai numără și familiile care întrețin cel puțin doi copii și ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 675 lei pentru tranșele din anul în curs.

De asemenea, primesc vouchere sociale familiile monoparentale ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 675 lei pentru tranșele din acest an. Printre beneficiari se mai numără și familiile și persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutorul social, în condițiile Legii nr. 416/2001 referitoare la venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

Câți bani vor fi virați pe cardurile sociale la finalul lunii februarie

Pe parcursul acestui an, beneficiarii voucherelor sociale pentru alimente și mese calde vor primi șase tranșe de câte 250 de lei, o dată la două luni. Astfel, la finalul lunii februarie, cardurile sociale vor fi încărcate cu prima tranșă de 250 de lei.

În total, bugetul alocat acestor ajutoare este de aproximativ 765 de milioane de euro. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene asigură finanțarea atât din fonduri de la bugetul de stat, cât și din fonduri europene, prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 și Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.