Fri. Apr 19th, 2019

CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE NEAMȚ, DESPRE Prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal

În perioada 3-4 aprilie la sediul Camerei de Comerț și Industrie a Județului Neamț se va desfășura cursul interactiv de Prelucare și protecția datelor cu caracter personal. Cursul vine în sprijinul agenților economici, organizațiilor, instituțiilor și autorităților care, începând cu data de 25 mai 2018 sunt obligate să respecte Regulamentul UE 2016/679 care prevede
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Lectorul cursului va fi domnul Petrică-Mihail Marcoci, Conferențiar universitar la disciplinele Investigarea Fraudelor, Bazele activității informative, Investigarea criminalitătii economico-financiare, Metode și tehnici operative, Managementul Poliției, Contabilitate aplicată în investigarea fraudelor și informații MAI.

În luna aprilie, Departamentul de Formare Profesională din cadrul Camerei de Comerț și Industrie a Județului Neamt anunță începerea următoarelor cursuri autorizate: Inspector Referent Resurse Umane, Expert Achiziții Publice, Manager Proiect și Cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor.

Detalii suplimentare puteți obține la sediul Camerei de Comerț și Industrie a Județului Neamț, Piatra Neamț, Bdul. Decebal, nr.33, sau la tel.0233.216.663.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.