Conform unei note a Ministerului Educatiei Nationale, s-a stabilit graficul pentru desfasurarea examenelor de corigenta pentru anul scolar 2016-2017.

Pentru anul scolar 2016-2017, perioadele de desfasurare a examenelor de cotigenta, stabilite in baza art. 130 din Regulamentul-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, aprobat prin Ordinul MENCS nr. 5097/2016 sunt:

  • pentru clasa a VIII-a: 24-25 iulie 2017
  • pentru clasele terminale de liceu, stagii de pregatire practica sau invatamant profesional: 24-25 iulie 2017
  • pentru clasele terminale din invatamantul primar, clasele din invatamantul gimnazial, liceal si profesional (altele decat cele terminale), precum si clasele din scoala postliceala si de maistri: 30 august – 5 septembrie 2017

Elevii din clasa a VIII-a, care au sustinut si promovat examenul de corigenta, se pot inscrie in clasa a IX-a, pe locurile ramase libere, in a doua etapa de admitere in invatamantul liceal, conform calendarului aprobat prin Ordinul MENCS nr. 5077/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv in etapa a doua de admitere in invatamantul prefosional sau in etapa a doua de admitere in invatamantul dual.

Elevii corigenti din clasele terminale de gimnaziu, de liceu, din invatamantul profesional si cei care au parcurs stagiile de pregatire practica, dar care NU pot participa la sesiunea de corigente stabilita pentru aceste clase in perioada 24-25 iulie, se pot inscrie la sesiunea generala de corigente, din perioada 30 august – 5 septembrie 2017.

Elevii corigenti din clasele terminale de gimnaziu, liceu, invatamant profesional si stagiile de pregatire practica, care s-au prezentat la sesiunea de corigente pentru aceste clase in perioada 24-25 iulie si NU au promovat examenul de corigenta, vor fi declarati repetenti si NU mai au dreptul de a se prezenta la sesiunea din perioada 30 august – 5 septembrie 2017.

Elevii din clasele terminale de liceu, care au sustinut si promovat examenul de corigenta, se pot inscrie pentru examenul de bacalaureat, sesiunea de examen august-septembrie 2017, in data de 27 iulie 2017. Elevii claselor terminale de liceu, ai invatamantului profesional si ai stagiilor de pregatire practica, ce au promovat examenele de corigenta in sesiunea 24-25 iulie 2017, se pot inscrie la examenul de certificare a competentelor profesionale, sesiunea septembrie 2017.

In cazul in care curriculumul parcurs este organizat modular, pentru elevii care nu au promovat modulele ce se finalizeaza pe parcursul anului scolar, indiferent de numarul de module nepromovate, se organizeaza o sesiune speciala de examene de corigenta, in ultima saptamana de cursuri a anului scolar.