Dental Alliance

June 16, 2024

Cardurile de energie urmează să expire. Ce trebuie făcut pentru a nu pierde banii

0
YRY Residence

Go Padel Roman

Până la data de 31 martie 2024, ai posibilitatea să utilizezi cardul de energie pentru plata facturilor legate de energie electrică și termică în regim centralizat, gaze, butelie, lemn de foc, rumeguş, cărbune și alte materiale de încălzire destinate locuințelor.

Acest card poate fi folosit pentru achitarea atât a facturilor curente, cât și a celor restante, exclusiv pentru consumul de energie de la adresa de domiciliu a beneficiarului. De asemenea, poți efectua mai multe plăți către diferiți furnizori până când suma disponibilă pe card este epuizată.

Pentru a plăti facturile cu cardul de energie, ai la dispoziție trei metode cunoscute:

La orice subunitate a Poștei Române.Direct la poștașul care livrează la domiciliul tău.Online, pe site-ul Poștei Române, accesând următorul link: https://www.posta-romana.ro/sprijin-pentru-romania.html

Întrucât banii necheltuiţi până la data de 31 martie se vor pierde, românii care au beneficiat de acest program trebuie neapărat să folosească sumele pentru plata facturilor la gaze naturale şi energie electrică înainte ca acest lucru să se întâmple. De asemenea, există şi posibilitatea de a retrage, cash, banii de pe card, în anumite condiţii descrise mai jos:

 

 

Conform prevederilor art. 7 alin. (51) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 166/2022, cu modificările şi completările ulterioare, prin excepţie de la prevederile alin. (5), beneficiarii prevăzuţi la art. 3 alin. (1) pot încasa în numerar, la oficiile poştale, sumele plătite pentru procurarea de lemn de foc.

Măsurile prevăzute la art. II din proiectul de act normativ vizează instituirea unor norme referitoare la posibilitatea ca beneficiarii prevăzuți la art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 166/2022, cu modificările şi completările ulterioare, care până la data prezentei ordonanțe nu au utilizat integral sumele de pe cardul de energie valabil pentru procurarea de lemn de foc, să le poată încasa începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, în numerar, integral, până la data de 31 martie 2024, la oficiile poştale, în termenul de valabilitate a cardurilor emise, corelativ cu prelungirea termenului de valabilitate dispus prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2023 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene nerambursabile, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 425/2023.

 

În vederea încasării sumei în numerar, beneficiarii de sprijin prezintă următoarele documente justificative:

 

a) cardul de energie valabil la data la care se efectuează plata prin servicii de mandat poştal;

b) actul de identitate al beneficiarului de sprijin;

c) documentul/documentele justificativ/justificative emis/emise până la data de 15 martie 2024, cum ar fi avizul de însoţire a mărfii, factura, bonuri fiscale, prin care fac dovada că au achiziţionat lemn de foc pentru încălzire care este utilizat la locul de consum, prin înscrierea acestuia pe documentele justificative şi dovada achitării acestora către furnizorul de lemn de foc;

d) în situaţia în care beneficiarul cardului de energie are alt domiciliu sau altă reşedinţă decât cel/cea care este inscripţionat/ inscripţionată pe cardul de energie, contractul privind furnizarea lemnului de foc la domiciliu sau reşedinţă împreună cu declaraţia pe propria răspundere că utilizează sprijinul pentru compensarea preţului la energie la adresa unde locuieşte.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.