Suplimente Alimentare Imunyze

Ce condiții trebuiesc îndeplinite pentru Centrul rezidenţial pentru persoane vârstnice „Casa Bunicilor” Roman

Acoperisul1

Condor Resort

Conditiile si documentele necesare pentru internarea seniorilor în Centrul rezidenţial pentru persoane vârstnice „Casa Bunicilor” Roman

Accesul persoanelor varstnice in Centru se face avand in vedere urmatoarele criterii de eligibilitate :

  • sunt primite cu prioritate in acest Centru, persoanele varstnice pensionate pentru munca de drept silimita de varsta sau persoane care beneficiaza de pensie pe caz de boala sau de invaliditate si care au posibilitatea de a achita costul integral al contributiei de intretinere din pensie ,precumsicei cu pensii maimici dar cu sustinatori legali care se angajeaza sa plateasca diferenta de plata pana la costul integral al contributiei de intretinere;
  • nu au locuinta proprie si nici posibilitatea de a-si asigura conditiile de locuit pe baza resurselor proprii;
  • au reprezentanti legali dar a cestia nu pot sa isi indeplineasca obligatiile datorita starii de sanatate, situatiei economice sau a sarcinilor familial dificile;
  • nu realizeaza venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea ingrijirii necesare;
  • sa aiba domiciliul stabil in municipiul Roman;
  • nu au familie, nu se afla in intretinere a unei sau a unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozitiilor legale in vigoare ;
  • este persoana varstnica in sensul legii nr.19/2018 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2016 pentru modificarea si completarea legii nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.