October 24, 2021

Consilier local în CL Piatra Neamț, în conflict de interese: a votat o chirie pentru un spațiu la care era asociat, împreună cu soția

MISĂILĂ IOAN CĂTĂLIN, Consilier local în cadrul C.L. al Municipiului Piatra Neamț, Județul Neamț, în calitate de consilier local, a votat la data de 28 noiembrie 2018 pentru adoptarea Hotărârii C.L. Piatra Neamț, în baza căreia s-a menținut valoarea chiriei la nivelul anului 2018 a terenului aflat în proprietatea Municipiului Piatra Neamț închiriat ulterior, în anul 2019, de societatea comercială la care persoana evaluată a deținut, în perioada respectivă, calitatea de asociat iar soția acestuia calitatea de asociat, cea de angajat și funcția de administrator.
MISĂILĂ IOAN CĂTĂLINavea un interes personal în aprobarea Hotărârii C.L. întrucât avea posibilitatea de a prefigura obținerea unui beneficiu pentru sine și soție, având în vedere faptul că în perioada 2016-2018, terenul respectiv fusese închiriat de societate, în vederea amenajării unei terase comerciale provizorii.
Persoana evaluată a încălcat prevederile  art. 70, art. 71 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și ale art. 75, lit. a) și b) și art. 77 din Legea nr. 393/2004.

ȘtiiCă?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.