October 24, 2021

De mâine toate unitatile scolare sunt pe verde, astfel ca toti elevii din Neamț vor merge la scoala prin prezență fizică

elevi

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL NEAMŢ

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

 

 

 HOTĂRÂRE

privind actualizarea scenariului de funcționare pentru unitățile de învățământ

din județul Neamț, pentru semestrul II al anului școlar 2020 – 2021

 

 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ

Având în vedere:

– prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– prevederile Hotărârii Guvernului nr. nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;

– dispozițiile Ordinului ministrului educației și ministrului sănătății nr. 3235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare;

– informarea Direcției de Sănătate Publică Neamț privind situația epidemiologică la nivelul județului Neamț;

– propunerea Inspectoratului Școlar Județean Neamț privind scenariul de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ;

În temeiul prevederilor art. 22, lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. (1) Se actualizează scenariul de funcționare pentru unitățile de învățământ din județul Neamț, pentru semestrul II al anului școlar 2020 – 2021, începând cu data de 8 iunie 2021, conform anexei la prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ va asigura comunicarea prezentei hotărâri membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă și unităților administrativ-teritoriale din județ.

            (2) Inspectoratul Școlar Județean Neamț va comunica prezenta hotărâre unităților de învățământ din județ.

 

PREŞEDINTE,

PREFECT

George LAZĂR

 

 

ȘtiiCă?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.