Sun. Dec 16th, 2018

DEFICIT DE FONDURI SALARIALE LA SPITAL

Măsurile de ordin financiar referitoare la majorările succesive ale salariilor din sistemul de sănătate, fac ca de la lună la lună fondurile de salarii din Spitale să fie din ce în ce mai mari, în detrimentul bugetelor unităților sanitare, care trebuie să reducă cheltuielile cu medicamentele, materialele sanitare și investițiile, pentru a face față celor salariale. Aplicarea acestor acte normative succesive au adus Spitalul de la Roman într-o situație financiară dificilă, conducerea acestuia fiind îngrozită de consecințele aplicării noilor majorări de la 1 ianuarie 2018, care vor pune unitatea sanitară într-o situație fără ieșire.

Ordonanța 7 din 2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătății are un articol unic, care stipulează faptul că începând din semestrul al II-lea al anului 2017 pentru personalul încadrat în unitățile sanitare publice, precum și cele care au ca asociat unic unitățile admnistrativ-teritoriale, aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, influențele financiare salariale determinate de menținerea în plată, la nivelul acordat pentru luna iunie 2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, se asigură prin transferuri de la bugetul Fondului unic de asigurări de sănătate de la o poziție distinctă. Această măsură presupune transferarea responsabilității către bugetele unităților sanitare, cu toate consecințele amintite.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.