Dental Alliance

July 23, 2024

Demersuri susținute de Consiliul Județean Neamț pentru derularea de proiecte de importanță maximă pentru dezvoltarea zonei

0
YRY Residence

Go Padel Roman

Activitatea cotidiană a autorităților județene este dedicată desfășurării de activități permanente, astfel încât numeroase proiecte aflate în derulare să se încadreze în graficele de execuție și să beneficieze de finanțare europeană și guvernamentală.

  • Drumul Expres Piatra-Neamț – Bacău: Un proiect strategic în dezvoltarea infrastructurii rutiere

Una dintre marile inițiative propuse de CJ Neamț este realizarea Drumului Expres Piatra-Neamț – Bacău. Propunerea a fost lansată încă din 2019, iar în 2021 a fost semnat contractul de finanțare între Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și CNAIR pentru elaborarea studiului de fezabilitate a drumului expres. Obiectivul de investiții urmează a fi realizat de către Autoritatea de Management, prin POIM (Programul Operațional Infrastructură Mare).

După semnarea de către ambele părți a contractului de finanțare, CNAIR a angajat o firmă din București pentru elaborarea studiului de fezabilitate, care urma să elaboreze studiul, dar și să întocmească toate solicitările de avize și acorduri cerute prin certificatul de urbanism și să elaboreze studiile necesare, în vederea promovării acestui obiectiv de investiții. 

Având în vedere volumul foarte mare de investiții derulat prin CNAIR, între CJ Neamț și companie a intervenit un nou acord de colaborare, însușit de ambii parteneri în 2021, prin care părțile trebuie să se consulte în mod regulat și să se informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluția proiectului.

Având în vedere aceste prevederi din acordul de colaborare, atât la sediul CJ Neamț, cât și la sediul CNAIR, au avut loc întâlniri prin care am fost informați asupra stadiului de elaborare a studiului de fezabilitate. Pentru că în primele etape ale întâlnirilor am constatat lipsa personalului specializat al proiectantului desemnat de către CNAIR pentru realizarea studiilor de teren, după o serie de consultări am considerat necesară colaborarea cu o firmă terță de specialitate, care și-a însușit realizarea studiilor de teren și emiterea analizelor de laborator necesare întocmirii studiului de fezabilitate. 

Pe 27 ianuarie 2022 a fost emis certificatul de urbanism, de către CJ Neamț, prin care s-au solicitat avizele și acordurile necesare emiterii autorizației de construire. CJ a urmărit emiterea de către instituțiile avizatoare a acordurilor și avizelor solicitate prin certificatul de urbanism; în această situație, numai pentru județul Neamț sunt în număr de 54, emise în cursul anilor 2022 și 2023., a declarat Ion Asaftei, președintele Consiliului Județean Neamț. 

Pe parcursul consultărilor și informărilor periodice, s-a constatat un ritm scăzut al studiilor geotehnice, în principal din cauza modificărilor de traseu, modificarea zonelor de racordare, modificarea și poziționarea nodurilor rutiere și, nu în ultimul rând, perioada de iarnă și existența pe teren a culturilor agricole neculese de pe traseul configurat pentru drumul expres. 

Pentru corecta informare a opiniei publice, vă aducem la cunoștință că au fost făcute 345 de foraje în lungime totală de 5.346 de metri liniari pe traseul din județul Neamț și la această dată, datorită implicării și a insistențelor conducerii CJ Neamț, au fost finalizate lucrările de teren la aceste studii, urmând a fi realizată activitatea de laborator și emiterea studiilor. Încă din aprilie a.c., alături de reprezentanți ai direcției tehnice de specialitate din instituție am participat la consultări la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii – CNAIR, unde au fost analizate, împreună cu proiectantul și echipa de implementare a proiectelor, toate aspectele ce țin de derularea investiției, în vederea elaborării studiului de fezabilitate la termenele asumate prin contractul de execuție de către proiectant. 

Fac precizarea că în ultimele patru luni au fost consultări reciproce la nivelul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu privire la stadiul de derulare a acestui contract, la care au participat persoanele responsabile din cadrul CJ Neamț. 

Ca o problemă nesoluționată până la această dată, la care CJ Neamț, prin aparatul de specialitate va asigura asistență tehnică pentru administrațiile locale pe teritoriul cărora va trece drumul expres, este găsirea materialului necesar pentru realizarea fundației traseului și identificarea în regim de urgență a proprietarilor, pentru realizarea exproprierilor pentru cauza de utilitate publică“, a precizat vicepreședintele CJ Neamț, Adrian Păduraru.

Potrivit acestuia, următoarea ședință pentru supravegherea derulării proiectului are loc pe 22 august, ora 12, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prilej cu care vor fi analizate sarcinile stabilite pentru perioada următoare, în ședința din 19 iulie a.c.. „Toate aceste întâlniri, ședințe programate cu mult înainte, avize și autorizații, sunt dovada clară a preocupării noastre continue pentru realizarea acestui proiect. Numai în iunie anul acesta, alături de colegi din CJ, am participat la București, în zilele de 21 și 28, la două astfel de ședințe de analiză a progresului proiectului, a mai completat Adrian Păduraru.

  • Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Neamț

Încă o reușită majoră a Consiliului Județean Neamț este faptul că a fost admisă cererea de finanțare pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Neamț. Acest proiect de amploare vizează îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată în 42 de localități nemțene, o investiție esențială pentru calitatea vieții locuitorilor și dezvoltarea sustenabilă a comunităților.

În ciuda unor informații nerealiste apărute în spațiul public, CJ Neamț a obținut toate aprobările necesare pentru realizarea acestui proiect, respectând etapele de eligibilitate solicitate de ministerul de resort. Astfel, demersurile susținute ale autorităților județene vor duce la îmbunătățirea infrastructurii de apă, inclusiv 290 km de aducțiuni de apă, 471 km de rețea de apă și 122 km de rețea de canalizare.

  • Proiectul pentru noul spital, în pregătire pentru implementare

La începutul anului a fost admisă cererea de finanțare pentru construirea sediului viitorului spital județean de urgență, la Piatra-Neamț. „Decizia construirii lui a fost anunțată în cursul zilei de 22 februarie 2023, investiția din Neamț fiind una dintre cele 27 aprobate la nivel național.

În momentul de față se urmărește inducerea în eroare a cetățenilor din județul Neamț. Și în cazul acestui proiect, aprobat din Ordin al Ministerului Sănătății în a doua lună a anului în curs, s-a trecut de toate etapele de eligibilitate, fiind clarificate toate aspectele solicitate de minister. Așteptăm semnarea contractului de finanțare.“, a specificat Ion Asaftei, președintele Consiliului Județean Neamț.

CJ Neamț demonstrează o dedicare constantă pentru dezvoltarea și modernizarea județului. În ciuda provocărilor întâmpinate, autoritățile județene continuă demersurile susținute pentru a asigura dezvoltarea durabilă și prosperitatea comunității locale.

Angajamentul nostru este să aducem beneficii palpabile pentru cetățenii județului Neamț și să asigurăm o infrastructură modernă și eficientă. Suntem hotărâți să ducem la bun sfârșit aceste proiecte majore pentru dezvoltarea zonei!“, a mai declarat Adrian Păduraru, vicepreședintele CJ Neamț.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.