January 16, 2022

Deputat Laurențiu Leoreanu: Voi fi mereu implicat în proiectele care pot aduce administrația națională și locală la standardele necesarea realității actuale, făcând pașii necesari spre modernizare

Fie că vorbim despre comunitățile locale, despre persoane fizice sau juridice, despre implementarea proiectelor de infrastructură, blocaje administrative, subvențiile din agricultură, încărcarea excesivă a activității instanțelor de judecată sau simpla eliberare a documentelor de proprietate, un factor extrem de important este acuratețea identificării terenurilor și a proprietarilor, depinzând de lucrările de cadastru și de întreaga activitate desfășurată de ANCPI și cele 42 de Oficii subordonate.
Alături de alți colegi am inițiat un proiect de lege care să vină în sprijinul cetățenilor și instituțiilor aflate în situațiile menționate, prin modificarea Legii nr.7/1996 și a Legii nr.18/1991, urmărind: eficientizarea activității ANCPI și a celor 42 de Oficii județene subordonate; acces on-line gratuit la seturile de date pentru profesioniști, instituții și autorități publice; depunderea cererilor de înscriere și recepție și în format electronic, folosind semnătura electronică; avizarea transferată la nivel de oficiu județean; comunicare directă a extraselor de uz oficial de la U.A.T. către oficiul județean, care la rândul său va comunica spre Camera Notarilor Publici; succesiunile nedezbătute vor fi sesizate direct de către primării Camerei Notarilor; arhivarea și protejarea documentelor tehnice ale cadastrului în format digital; clarificarea imobilelor pentru care sunt finanțabile lucrările de cadastru sistematic; aplicarea principiului continuității – înscrierea în C.F. existente este regula, înființarea de noi C.F. este excepția impusă de modificări substanțiale ale identificării imobilului; înscrierile active din vechile C.F. se transcriu cu același efect juridic și sub același rang în noile C.F.; decontarea sumelor de bani cheltuite de către U.A.T. pentru lucrări de înregistrare sistematică și sectoare cadastrale, recepționate, în urma semnării unor protocoale cu ANCPI; reducerea termenelor privitoare la procedura de rectificarea a documentelor planurilor parcelare de la 60 la 30 de zile, respectiv cel mult 15 zile de la finalizarea perioadei de afișare, pentru soluționarea de către Comisia locală de fond funciar; în cazul imobilelor supuse exproprierii pentru utilitate publică, la care nu sunt identificați proprietarii, se înscrie un drept de proprietate provizoriu în favoarea U.A.T., întabularea urmând să se facă ulterior parcurgerii procedurii; instituțiile județene subordonate ANCPI capătă competențe de control a activității profesioniștilor din cadastru, geodezie, cartografie și de constatre a contravențiilor; se modifică art.121 din Legea nr.18/1991 pentru a permite cofinanțarea în acord cu Legea nr.7/1996 a lucrărilor de înregistrare sistematică și de întocmire a planurilor parcelare.
Voi fi mereu implicat în proiectele care pot aduce administrația națională și locală la standardele necesarea realității actuale, făcând pașii necesari spre modernizare.

ȘtiiCă?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.