Dental Alliance
February 21, 2024

Deputat Mara Calista: Se vor deconta terapiile pentru persoanele cu dizabilități

0
Carmangeria La Cimpoeșu

YRY Residence

Restaurant Portofino

Casa Căpraru

Legea privind susţinerea procesului de dezinstituţionalizare a persoanelor adulte cu dizabilităţi şi aplicarea unor măsuri de accelerare a acestuia şi de prevenire a instituţionalizării, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative a fost adoptată astăzi, 7 decembrie, Camera Deputaților fiind decizională. Totodată, au fost adoptate și mai multe amendamente foarte importante depuse de parlamentarii PNL Mara Calista și Dumitru Rujan cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, prin care statul român va deconta sesiuni de terapie sau transportul.

 

Le mulțumesc colegilor deputați că au susținut adoptarea amendamentelor prin care  oferim ajutorul necesar grupurilor vulnerabile formate din persoane cu dizabilități (autism, sindrom Down, afecțiuni locomotorii sau alte afecțiuni) pentru a le crește calitatea vieții și parcursul pe care îl fac în vederea recuperării. Am propus decontarea sesiunilor de kinetoterapie, 12 sesiuni anuale pentru persoanelor cu handicap grav și 6 sesiuni pe an pentru persoanele cu handicap accentuat. Totodată, am propus măsuri simplificate pentru a putea opta, la cerere, pentru acordarea gratuității la transportul interurban sau pentru acordarea de bonuri de carburant şi/sau de bonuri valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice ori pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul. Așa cum am făcut-o și până acum, îmi voi concentra activitatea parlamentară pentru a le oferi tot suportul necesar persoanelor vulnerabile. Dar am făcut și un apel către colegi: să ne așezăm la masa discuțiilor pentru a găsi soluțiile necesare pentru a le oferi un trai decent de viață, inclusiv prin creșterea indemnizațiilor”, a declarat Mara Calista.

 

Care sunt modificările vizate:

  • După articolul 11 se introduce un nou articol, art.111, cu următorul cuprins:


  • „Art.111. – (1) În vederea asigurării asistenţei de recuperare/reabilitare, persoanele cu handicap au dreptul, anual, la tichete de valoare pentru terapia bazată pe recuperare medicală sau kinetoterapie, în funcţie de diagnosticul principal şi de fiecare dizabilitate, după cum urmează:


  • 12 tichete pentru persoanele cu handicap grav;
  • 6 tichete pentru persoanele cu handicap accentuat.


  • (2) Modelul și contravaloarea tichetelor prevăzute la alin.(1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului şi se suportă din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, prin casa de asigurări de sănătate la care este înscris asiguratul sau din fonduri externe nerambursabile.


  • (3) Contravaloarea tichetelor prevăzute la alin.(1) se actualizează anual, prin hotărâre a Guvernului.


  • (4) Tichetele prevăzute la alin.(1) se acordă la recomandarea medicului de familie ori a medicului specialist, pe baza planului de abilitarereabilitare pentru copilul cu handicap, respectiv a programului individual de reabilitare şi integrare socială al persoanei adulte cu handicap, conform metodologiei de emitere, acordare, utilizare şi decontare a tichetelor aprobată prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii şi solidarităţii sociale.”


  • 4. La articolul 24, alineatele (9) și (10) se modifică și vor avea următorul cuprins:


  • “(9) Persoanele cu handicap grav sau accentuat pot opta, la cerere, pentru acordarea gratuității la transportul interurban sau pentru acordarea de bonuri de carburant şi/sau de bonuri valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice ori pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea acestora, familiei,

asistentului personal sau însoțitorului, fără a depăși suma de 1.500 lei, anual, pentru persoanele cu handicap grav, respectiv 750 lei, anual, pentru persoanele cu handicap accentuat; în această situație nu sunt aplicabile prevederile alin. (2) și (4); modalitatea de decontare se stabilește prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar indexarea limitelor se stabilește prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii şi Solidarității Sociale. 

  • De prevederile alin. (9) beneficiază și părintele, tutorele, asistentul maternal sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii.”

Mai multe detalii aici: https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=20498

 

                                                                                                                   Deputat PNL Mara Calista

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.