Dental Alliance
February 6, 2023

Deputat Mugur Cozmanciuc: A fost aprobată schema de ajutor de stat ”Sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri”!

YRY Residence

Acoperisul1

Se acordă sprijin financiar deținătorilor publici și privați de terenuri pretabile pentru împădurire, precum și formelor asociative ale acestora în vederea împăduririi terenurilor deținute.
Cine poate primi bani? Condițiile de eligibilitate sunt:
a) să realizeze trupuri de pădure cu o suprafață de cel puțin 0,5 ha sau perdele forestiere de protecție cu o suprafață de cel puțin 0,1 ha;
b) terenurile care urmează să realizeze trupuri de pădure sau perdele forestiere să fie pretabile pentru împădurire (…)
Contractele se pot încheia până la data de 28 februarie 2026, cu condiția înființării plantației în primăvara anului 2026 și continuării finanțării lucrărilor prin AFM.
Valoarea totală estimată a ajutorului care va fi acordat în cadrul schemei este echivalentul în lei al sumei de 500 milioane de euro.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap