Dental Alliance

Laurentiu Leoreanu

Lucian Micu

Deputat Mugur Cozmanciuc: Oferim sprijin copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate!

0
YRY Residence

Restaurant Portofino

Go Padel Roman

Am votat pentru adoptarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.272 din 21 iunie 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe care am inițiat-o alături de mai mulți colegi parlamentari.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.272/2004 cu un nou articol, art.1081, astfel încât instituţiile publice locale şi centrale, alături de instituţiile/unităţile de învăţământ, medici de familie, spitalele, organizaţiile neguvernamentale acreditate ca furnizori de servicii sociale care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei copilului, organizaţiile şi cultele recunoscute, precum şi alte entităţi eligibile pentru finanţare europeană să aibă dreptul de a iniţia şi de a gestiona proiecte din fonduri europene, locale sau naţionale care să sprijine copiii pentru a traversa perioada dificilă în care părinții sunt plecați la muncă în străinătate.
”„Art. 1081. – În scopul realizării interesului superior al copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a nevoilor primare ale persoanelor în grija cărora aceştia au rămas, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale, autorităţile administraţiei publice locale, alături de instituţiile/unităţile de învăţământ, medicii de familie, spitalele, organizaţiile neguvernamentale acreditate ca furnizori de servicii sociale care desfăşoară activităţi în domeniul educaţiei, sănătăţii şi protecţiei copilului, organizaţiile şi cultele recunoscute, precum și alte entităţi eligibile pentru finanţare europeană, au dreptul să iniţieze şi să gestioneze proiecte din fonduri europene, care să sprijine următoarele tipuri de acţiuni: a) servicii de suport educaţional şi psihologic, activităţi recreative și de socializare, tabere pentru copii, în vederea sprijinirii copiilor pentru traversarea perioadei dificile a separării de părinţi; b) activităţi de evaluare şi consiliere vocaţională; c) suport material pentru a beneficia de servicii educaţionale de calitate – rechizite şcolare şi masă caldă pe parcursul frecventării programelor de tip after school sau „Şcoală după Şcoală”, burse, cazare, decontare transport, etc; d) programe de educaţie parentală și consiliere pentru persoanele în grija cărora au rămas copiii; e) organizarea de reţele locale de intervenţie pentru oferirea de servicii inter-instituţionale copiilor, prin crearea de structuri comunitare consultative; f) sprijin pentru copiii vulnerabili şi familiile acestora, pe bază de management de caz; g) studii şi cercetări ce ţin de fenomenul de migraţiune şi de dezvoltare a copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate; h) furnizare de pachete integrate de măsuri educaţionale şi recreative axate pe cunoaştere, complementare, cu sprijinul acordat familiilor/ aparţinătorilor.”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.