Dental Alliance

July 23, 2024

Deputat Mugur Cozmanciuc: S-a încheiat o nouă sesiune parlamentară, în care mi-am concentrat atenția asupra mai multor proiecte legislative de interes pentru români.

0
YRY Residence

Go Padel Roman

Am participat la ședințele comisiilor parlamentare din care fac parte, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională și Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic.
Am fost co – inițiator la următoarele proiecte legislative:
8/01.02.2023 L765/2022 Proiect de Lege privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru producătorii agricoli de legume – fructe şi cartofi Lege 170/2023
35/08.02.2023 L301/2023 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare la Senat
62/13.02.2023 L716/2022 Proiect de Lege pentru instituirea zilei de 11 Iulie ca “Ziua Prieteniei dintre România şi Statele Unite ale Americii” la comisii
78/15.02.2023 L717/2022 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, precum şi pentru modificarea articolului 23 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
86/15.02.2023 L752/2022 Proiect de Lege pentru modificarea art.308 alin.(4) lit.g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ la comisii
98/20.02.2023 L798/2022 Propunere legislativă pentru completarea Anexei nr.1 din Legea nr.282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, republicată în Monitorul Oficial al României nr.188 din 17 martie 2014 la comisii
110/27.02.2023 L825/2022 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Lege 166/2023
135/06.03.2023 L37/2023 Proiect de Lege pentru completarea art.29 din Legea audiovizualulu nr.504/2002 precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.148/2000 privind publicitatea la comisii
138/06.03.2023 L819/2022 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.205/2004 privind protecţia animalelor la comisii
140/07.03.2023 L383/2023 Propunere legislativă pentru completarea art.5 din Legea nr.41/1994 pentru organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune la Senat
156/13.03.2023 L81/2023 Proiect de Lege pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr.46/2003 Lege 138/2023
166/20.03.2023 L859/2022 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc la comisii
177/20.03.2023 L865/2022 Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri în vederea finalizării procedurilor administrative de soluţionare a cererilor aflate pe rolul comisiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 şi a Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 şi pentru modificarea Legii nr.164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri şau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Tinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative Lege 188/2023
179/20.03.2023 L42/2023 Proiect de Lege pentru completarea art.804 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii la comisii
219/27.03.2023 L43/2023 Propunere legislativă pentru acordarea de vouchere pentru cursuri de prim-ajutor de bază la comisii
240/29.03.2023 L41/2023 Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.456 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal la comisii
335/15.05.2023 L217/2023 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal la comisii
344/22.05.2023 L200/2023 Proiect de Lege pentru înfiinţarea şi funcţionarea Punctelor Gastronomice Locale la comisii
351/22.05.2023 L169/2023 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.272 din 21 iunie 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare la Secretarul
general
352/22.05.2023 L170/2023 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal la comisii
353/22.05.2023 L144/2023 Proiect de Lege pentru modificarea art.16 alin.(2) din Legea zootehniei nr.32/2019 la Secretarul
general
365/30.05.2023 L261/2023 Proiect de Lege pentru completarea art.291 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal la comisii
377/06.06.2023 L262/2023 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii la Secretarul
general
393/06.06.2023 L250/2023 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, precum şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă la comisii
419/19.06.2023 L234/2023 Proiectul Legii nr.215 din 22 decembrie 1997 privind Casa Socială a Constructorilor la comisii
426/19.06.2023 L232/2023 Proiect de Lege pentru modificarea alineatului 2 al articolului 2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.110/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor la comisii
427/19.06.2023 L233/2023 Proiect de Lege privind accesul cu prioritate pentru femei însărcinate sau persoane însoţite de copii cu vârsta până la 5 ani la comisii
428/19.06.2023 L302/2023 Proiect de Lege pentru completarea art.291 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal la comisii
450/26.06.2023 L350/2023 Proiect de Lege pentru modificarea art.70 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 la comisii
468/28.06.2023 L278/2023 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative pentru întărirea disciplinei autorizării construcţiilor la comisii
471/28.06.2023 L295/2023 Proiect de Lege privind utilizarea responsabilă a tehnologiei în contextul fenomenului deepfake la comisii
BP404/22.05.2023 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.31/1990 privind societăţile la Senat
BP286/05.04.2023 Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de analist comportamental, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Naţional al Analiştilor Comportamentali la Senat
B443/2023 Propunere legislativă privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale şi prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea înregistrat la Senat pt. dezbatere
B357/2023 Propunere legislativă privind unele reguli speciale pentru realizarea unor proiecte de interes naţional si local, precum si pentru exercitarea dreptului de administrare temporară a unor bunuri proprietate publici şi privaţi a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale necesare pentru aceste proiecte înregistrat la Senat pt. informare
B331/2023 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.31/1990 privind societăţile înregistrat la Senat pt. dezbabere
L305/2023 Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de analist comportamental, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Naţional al Analiştilor Comportamentali în lucru, la comisiile permanente ale Senatului
Totodată, am votat 180 de legi și am transmis 77 de întrebări și interpelări, pentru a afla răspunsuri concrete de la Executiv cu privire la problemele cetățenilor.
A fost o sesiune parlamentară intensă, dar prin activitatea noastră susținem interesele cetățenilor și activitatea Guvernului.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.