Dental Alliance

Laurentiu Leoreanu

Lucian Micu

Deputat Oana Bulai: Romașcanii au nevoie de soluții!

0
YRY Residence

Restaurant Portofino

Go Padel Roman

Culoarea politică nu contează când e vorba despre rezolvarea unor probleme cu care ne confruntăm.
Sunt necesare soluții, iar oamenii trebuie respectați. Politizarea excesivă a unei probleme precum cea a apei nu oferă rezolvarea ei.
Când mă opresc pe stradă romașcanii, aceștia nu mă întreabă despre conflictul dintre partide, despre cine e vinovat sau nu. Ei mă întreabă cum se poate rezolva această problemă.
Primăria Roman trebuie să înceapă să își respecte obligațiile care îi revin cu privire la investițiile în conducte, primarul să fie gospodar și asumat, iar împreună cu ApaServ să identifice soluții comune pentru rezolvarea acestei probleme.
Tocmai în acest sens am transmis 2 solicitări, una către Primăria Roman, alta către ApaServ, pentru a ne spune care sunt soluțiile pe care le au.
Nu putem merge la nesfârșit pe calea acuzațiilor, în vreme ce romașcanii nu au apă pentru igiena personală, pentru a-și prepara mâncarea…
Și dacă tot vorbim de obligațiile fiecărei instituții, să nu uităm de prevederile din Contractul de delegare a gestiunii – Condițiile generale de la art. 17, în care sunt prevăzute o serie de obligații ale Autorității delegante, adică ale Primăriei Roman.
Iată-le pe cele mai relevante:
1) să își asume pe perioada derulării Contractului toate responsabilitățile și obligațiile ce decurg din calitatea de PROPRIETAR, cu excepția celor transferate în mod explicit în sarcina Operatorului prin Contractul de delegare;
2) să ia toate măsurile pentru înlocuirea bunurilor scoase din uz, în așa fel încât capacitatea de a realiza serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare să rămână cel puțin constantă pe toată durata concesiunii;
3) să planifice și să urmărească în vederea continuității serviciilor, lucrările de investiții necesare funcționării sistemelor în condiții de siguranță și la parametrii ceruți prin prescripțiile tehnice;
4) să asigure fondurile necesare executării lucrărilor de investiții pentru nevoile executării delegării în condițiile realizării obiectivelor din contract.
Acest contract a fost semnat și asumat de conducerea liberală – atât din fruntea Consiliului județean, cât și din fruntea Primăriei Roman. E hilar să veniți acum să vă plângeți de contract când tot voi l-ați semnat, din partea ambelor instituții. Mai bine apucați-vă de treabă!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.