San Marco Roman

San Marco Roman

February 24, 2019

Deputatul Alexandru Rotaru și alți doi colegi parlamentari vor modificarea legii pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice

Patru aleşi PSD au depus, săptămâna aceasta, la Senat, o iniţiativă legislativă de modificare a legii pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, prin care să fie acordate ambelor părţi, reclamant şi pârât, drepturi egale în cazul proceselor care au obiect emiterea ordinului de protecţie.

Miercuri, 20 februarie, am depus împreună cu colegii mei, deputații Petre Florin Manole și Andrei Pop, Propunerea legislativă de modificare a Legii privind prevenirea și combaterea violenței domestice, prin care să fie acordate ambelor părţi, reclamant şi pârât, drepturi egale în cazul proceselor care au obiect emiterea ordinului de protecţie.

Pe lângă colegii din Parlament, proiectul de lege a fost sprijinit de mai multe ONG-uri, mai ales de Asociația ANAIS, care are o activitate îndelungată în domeniul apărării drepturilor omului. Aș vrea să le mulțumesc pe această cale pentru implicare. În expunerea de motive am susținut faptul că modificarea legii se impune pentru a asigura ambelor părţi drepturi egale în cazul proceselor ce au ca obiect emiterea ordinului de protecţie, în conformitate cu litera şi spiritul art. 16, alin (1) şi art 124, alin (2) din Constituţia României.

Legislația în vigoare limitează dreptul victimei de a ataca cu APEL refuzul unui judecător de a emite ordinul de protecție. Propunerea noastră stipulează următoarele: 1. La articolul 30, alineatul (1) acesta se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 30 – (1) Hotărârea prin care se soluționează cererea de emitere a ordinului de protecție este supusă numai apelului, în termen de 3 zile de la pronunțare dacă s-a dat cu citarea părților și de la comunicare dacă s-a dat fără citarea lor.” Legislaţia prezintă o sincopă majoră, care poate deveni chiar fatală pentru victimele violenţei domestice. Astfel că, aprobarea acestei inițiative legislative repezintă o adevărată sansă la viață pentru victimele care sunt abuzate aproximativ o dată la fiecare 25 de minute, potrivit unei statistici din anul 2018.

Alexandru Rotaru

Deputat PSD

Iniţiatorii mai susţin că: „Formularea actuală de la art. 30, alin (1) din Legea nr.217/2003 este de aşa natură încât numeroase instanţe de judecată dau posibilitatea declarării apelului doar în acele situaţii în care pe fond s-a pronunţat o soluţie de admitere a cererii de acordare a ordinului de protecţie. Astfel, în cazul respingerii de către prima instanţă, reclamatul nu are o cale de atac a hotărârii, de acest drept putând beneficia doar pârâtul”, se arată în expunerea de motive a proiectului de lege. Iniţiatorii au avut la bază propunerii legislative cele mai recente statistici ale Inspectoratului General al Poliţiei Române (februarie 2018), care arată existenţa unui număr anual de 20.531 de cazuri de violenţă în familie (aproximativ unul la fiecare 25 de minute).

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.