Devine operațional transportul public în comun pe traseul 1 (Colegiul Tehnic Danubiana – Roman Value Centre – Dedeman)
San Marco Roman

Devine operațional transportul public în comun pe traseul 1 (Colegiul Tehnic Danubiana – Roman Value Centre – Dedeman)

Primăria municipiului Roman vă aduce la cunoștință faptul că, începând din acest final de săptămână, va deveni operațional transportul public în comun pe traseul 1 (Colegiul Tehnic Danubiana – Roman Value Centre – Dedeman). Sâmbătă și duminică, transportul pe această rută va fi gratuit, pentru ca locuitorii din zonă să se familiarizeze cu acest serviciu, iar începând de luni, 23 septembrie, cetățenii își vor putea achiziționa un bilet – care costă 2,5 lei sau un abonament – care costă 70 de lei pe lună (pentru cursele de luni până vineri) sau de 100 de lei (pentru toate zilele lunii). Primul microbuz va pleca la ora 05.30 de luni până vineri (ora 6.00 sâmbăta și duminica) din Danubiana și ultimul va pleca de la Carrefour la ora 21.10, în acest interval cursele se vor succede din 15 în 15 minute.
Pentru anumite categorii, se acordă gratuitate pentru transportul public în comun. Beneficiari de abonamente gratuite sunt următorii:

veteranii de război și văduvele de război – abonament de 100 de lei;

eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 – abonament de 100 de lei;

persoanele persecutate din motive politice de dictatură instaurată cu începere de la 6 martie 1945, celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri și celor care au fost persecutate sau deportate de către regimul instaurat în România cu începere de la data de 14 septembrie 1940 până la data de 23 august 1944 din motive etnice şi rasiale – abonament de 100 de lei;

persoanele cu handicap grav și accentuat, însoțitorii persoanelor cu handicap grav în prezența acestora, însoțitorii copiilor cu handicap accentuat în prezența acestora, însoțitorii adulților cu handicap auditiv și mintal accentuat în prezența acestora, asistenţii personali ai personalor cu handicap grav, asistenții personali profesioniști ai persoanelor cu handicap grav și accentuat – abonament de 100 de lei;

pensionarii cu pensii lunare mai mici de 1.200 lei – abonament de 100 de lei;

elevilor din Municipiul Roman, doar în timpul cursurilor școlare, care provin din familii al căror venit pe membru de familie este mai mic 1.200 lei – abonament de 70 de lei;

beneficiarii de ajutor social apţi de muncă şi care prestează activităţi în folosul comunităţii – abonament de 70 de lei;

șomerii aflați în plată – abonament de 70 de lei;

personalul armatei – abonament de 100 de lei.

Acordarea facilităților se face numai pentru persoanele cu domiciliul în municipiul Roman. Cei care doresc abonamente gratuite trebuie să depună la Direcţia de Asistenţă Socială o cerere care să conțină numele și prenumele, calitatea pe care o are ca beneficiar a facilității pe transportul urban de călători, adresa de domiciliu, numărul și seria buletinului (cărții) de identitate, data eliberării, CNP, plus următoarele acte:

în cazul pensionarilor: copie după buletinul (cartea) de identitate din care să rezulte datele de identitate și domiciliul actual, cuponul de pensie din luna precedentă solicitării;

în cazul veteranilor și văduvelor de război, al revoluționarilor, al persoanelor persecutate politic și al persoanelor cu handicap: copie dupa buletinul (cartea) de identitate, copie după certificatul și legitimația de veteran de război, văduvă de război, revoluționar, deținut și persecutat politic, certificat de handicap (după caz);

în cazul elevilor: copii după buletinul (cartea) de identitate ale părinţilor, adeverinţă de elev, adeverinţă de salariat sau alte documente privind veniturile;

în cazul beneficiarilor de ajutor social: adeverinţă din care să rezulte calitatea de beneficiar al ajutorului social, copie a actului de identitate, dovada prestării lunare de activităţi în folosul comunităţii;

în cazul șomerilor: copie a actului de identitate, dovada că solicitantul este beneficiar al indemnizației/ajutorului de șomaj;

în cazul personalului armatei: copie după act identitate, dovada ca solicitantul se înscrie în situațiile reglementate.

Descrierea traseului 1

Pe tur – Colegiul Tehnic Danubiana – înainte pe Str. Dumitru Mărtinaş – la dreapta pe Bdul. Nicolae Bălcescu – la stânga pe str. Petru Rareş – la stânga pe str. Nicolae Bălcescu – la stânga pe str. Ion Luca Caragiale – la dreapta pe str. Bucovinei – la dreapta pe strada Miron Costin – la stânga pe str. Petru Rareş – la dreapta str. Ştefan cel Mare – la stânga pe str. Sucedava – la stânga pe str. Aprodu Arbore – la stânga pe Bdul. Roman Mușat – la dreapta pe strada Dobrogeanu Gherea – la dreapta pe str. Tineretului – la stânga pe str. Smirodava – la stânga pe str. C.A.Rosetti – la dreapta pe str. Mihai Eminescu – la dreapta pe str. Tudor Vladimirescu – la dreapta pe str. Gloriei – la stânga pe str. Smirodava – la stânga pe Bulevardul Republicii – la dreapta pe str. Tudor Vladimirescu – la stânga pe str. Spiru Haret – la dreapta pe str. Siretului – la stânga pe strada Martir Cloşca – la stânga pe str. Anton Pann – la dreapta pe Bdul. Republicii – la dreapta pe Bdul. Roman Mușat – la stânga pe str. Mihai Viteazul – la dreapta pe str. Ştefan cel Mare – Roman Value Centre – Complex Comercial Dedeman.

Pe retur: Complex Comercial Dedeman – Roman Value Centre – la dreapta pe str. Ştefan cel Mare – la stânga pe strada Mihai Viteazul – la dreapta pe Bdul. Roman Mușat – la stânga pe Bdul. Republicii – la stânga pe str. Anton Pann – la dreapta pe str. Martir Cloşca – la dreapta pe str. Siretului – la stânga pe str. Spiru Haret – la dreapta pe str. Tudor Vladimirescu – la stânga pe Bdul. Republicii – la dreapta pe str. Smirodava – la dreapta pe str. Gloriei – la stânga pe str. Tudor Vladimirescu – la stânga pe str. Mihai Eminescu – la dreapta pe str. Tineretului – la stânga pe str. Dobrogeanu Gherea – la stânga pe Bdul. Roman Mușat – la dreapta pe str. Aprodu Arbore – la dreapta pe str. Sucedava – la dreapta pe str. Ştefan cel Mare – la stânga pe str. Petru Rareş – la dreapta pe str. Miron Costin – la stânga pe str. Bucovinei – la stânga pe str. Ion Luca Caragiale – la dreapta pe str. Nicolae Bălcescu – la stânga pe str. Dumitru Mărtinaş – Colegiul Tehnic Danubiana.

Pentru traseele 1, 2, 3 și 5 pe sectorul Centrul Comercial Value – Alee Centrul Value-Ștefan cel Mare – Socar – Ștefan cel Mare – C.T. Miron Costin Corp A – Ștefan cel Mare – Marsat – Ștefan cel Mare – Fostul Liceu nr. 1 – Ștefan cel Mare – Mariko Inn – Ștefan cel Mare – Centrul Comercial Dedeman se va circula în intervalul orar 05.30– 08.00 și 15.00-16.00.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.