Tue. May 21st, 2019

Direcția de Evidență a Persoanelor Roman vă aduce aminte să vă reglați situația actelor de identitate

Direcția Locală de Evidență a Persoanelor Roman – Biroul de Evidență a Persoanelor, invită la sediul instituției din Roman, Str. Ștefan cel Mare, Nr. 246, în vederea reglementării pe linie de evidență a persoanelor, toți cetățenii care au împlinit vârsta de 14, respectiv 18 ani și nu au solicitat eliberarea primului act de identitate în termenul prevăzut de lege.

În cazul minorilor, aceștia vor fi însoțiți de unul dintre părinți/reprezentant legal potrivit O.U.G. nr. 97 din 14 iulie 2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, pentru reglementarea situației pe linie de evidență a persoanelor.

Potrivit art. 43 din același act normativ menționat anterior, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 40 lei la 80 lei nerespectarea dispozițiilor art. 12 alin. (2).

Programul de lucru cu publicul în vederea depunerii documentelor:

Luni: 8:00 – 13:00; Marți: 8:00-13:00, 14:00-16:00; Miercuri: 8:00 – 13:00; Joi: 8:00-13:00,14:00-18:30

Programul de lucru cu publicul la ghișeul de programări on-line:

Marți: 8:20-13:00/ 14:00-15:30. Miercuri: 8:20-13:00 Joi: 8:20-13:00 /14:00-15:30 Vineri: 8:20-12:00.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.