Dental Alliance

Laurentiu Leoreanu

Lucian Micu

Direcţia Municipal Locato – organizeaza concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante

0
YRY Residence

Restaurant Portofino

Go Padel Roman

Directia Municipal Locato Roman, cu sediul în Roman, str. Stefan cel Mare, nr. 259, județul Neamt, in conformitate cu prevederile art. 18, alin.(1) din anexa la H.G.nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice si HCL 260/28.11.2022 – ANEXA 2-  , organizează concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante, de executie, după cum urmează:

  • 1 post sofer buldoexcavator  , categoria C, treapta I ,cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, la Formatia Intretinere si reparatii retele de preluare a apelor pluviale
  • 2  posturi  muncitori calificati, instalatori, treapta II, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, la Formatia Intretinere si reparatii retele de preluare a apelor pluviale
  • 1 post muncitor necalificat cu atributii de gropartreapta I, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, la Formatia Servicii Mortuare, din cadrul Serviciului Administrare Cimitir
  • 1 post inspector specialitate II, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână,  la Formatia Monitorizare si Mentenanta Iluminat Public
  • 1 post muncitor calificat ( electrician), treapta I, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, la Formatia Monitorizare si Mentenanta Iluminat Public.
  • 1 post inspector specialitate – debutant , cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână,   la Formatia Monitorizare si Mentenanta Iluminat Public
  • 1 post muncitor calificat, treapta IV, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, la Formatia Monitorizare si Mentenanta Iluminat Public.
  • 2 posturi muncitori necalificati, treapta I, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, la Formatia Monitorizare si Mentenanta Iluminat Public.
  • 1 post inspector specialitate I , cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână,   la Birou Administrare Fond Locativ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.