La conferința de presă a Primăriei Roman, de la începutul acestei săptămâni, a fost prezentat presei noul director al Poliției Locale, comisarul Cristian Malei. La solicitarea redactorului roman24, Cristian Malei, mai puțin obișnuit în ceea ce privește exercițiul comunicării, s-a cam fâstâcit în ceea ce privește nivelul veniturilor pe care le va avea. Întrebat fiind dacă începând de la preluarea funcției va cumula pensia cu salariul, după câteva ezitări, noul director a trebuit să admită că se va întâmpla acest lucru. Rugat să spună care vor fi veniturile sale, Cristian Malei a încercat să evite un  răspuns tranșant, susținând că sunt date cu caracter personal, după care nevoit să răspundă curiozității jurnalistice legitime, ne-a trimis la declarația sa de avere, recent depusă și publicată pe site-ul instituției.

Respectând recomandările proaspătului director executiv al Poliției Locale Roman ne-am dus la declarația sa de avere din care am aflat că are o pensie de 74.556 lei de la Ministerul Afacerilor Interne, la care se adaugă un venit suplimentar de la firma Supert Bet de 1.800 lei și salariul soției sale, șef birou la Evidența Informatizată a Persoanei, de 29.567 lei. Cât despre salariul de director al Poliției Locale, am mers pe deducție, încercând să aflăm care a fost retribuția fostului director, Daniel Cazacu. Din declarația de avere a acestuia am aflat că directorul executiv al Poliției Locale avea un salariu de 41.196 lei, la care se adaugă norma de hrană de 10.656 lei. Deci, veniturile noului director al Poliției Locale se duc acum undeva la 157.775 lei. De reținut faptul că autoritățile publice locale sunt cele care decid în ceea ce privește salarizarea și de reamintit faptul că de la 1 octombrie se intră pe noua grilă de salarizare, conform căreia noul director va avea 8.700 lei (inclusiv norma de hrană), iar soția sa 6.200 lei.

Ce se va întâmpla pe viitor rămâne din nou de văzut, ținând cont de faptul că a trecut de Senat un proiect de lege, inițiat de parlamentari ai USR, care încearcă să pună capăt ”dezmățului” pe bani publici.Conform site-ului Legestart din 11 octombrie 2017 proiectul de lege amintit plafonează cumulul pensiei cu salariul în instituțiile publice, în situația în care valoarea pensiei depășește cu mai mult de 50% dublul nivelului câștigului salarial mediu brut aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Iată conținutul acestui act normativ care va fi promulgat în cazul în care va trece și de Camera Deputaților, care este cameră decizională.

Ținând cont de cazurile revoltătoare semnalate recent în mass-media, referitoare la pensionările anticipate ale unor persoane tinere (45-55 ani), care au fost reangajate ulterior în administrația publică și care beneficiază astfel de venituri nete cumulate care depășesc uneori valoarea de 20.000 lei pe lună, apreciem că este nevoie de o intervenție legislativă care să limiteze din nou posibilitatea cumulării pensiilor din sistemul public cu salariile de stat”, argumenteză inițiatorii în expunerea de motive a proiectului legislativ.

Persoanele care se vor încadra în această situație vor avea posibilitatea de a-și exprima în scris opțiunea între suspendarea plății pensiei pe durata exercitării activității cu contract de muncă, sau încetarea raporturilor de muncă.

Art. I

(1) Beneficiarii dreptului la pensie de serviciu aparținând sistemului public de pensii, care realizează venituri salariale sau, după caz, asimilate salariilor, realizate în exercitarea unei activități pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau în baza unui act de numire, în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, precum și în cadrul regiilor autonome, societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat, ori de la o unitate administrativ-teritorială, pot cumula pensia netă cu veniturile astfel realizate, dacă nivelul acesteia nu depășește mai mult de 50% nivelul câștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, iar nivelul venitului net rezultat în urma cumulului nu depășește dublul nivelului câștigului slarial mediu brut aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile persoanelor care:

  • a) la data intrării în vigoare a prezentei legi sunt pensionari cumularzi
  • b) după data intrării în vigoare a prezentei legi devin pensionari cumularzi.

Actul normativ prevede și sancțiuni pentru cei care nu anunță casele teritoriale de pensii privind suspendarea pensiei.

Art. 8

(1) Neîndeplinirea obligației prevăzute de art. 4 de către pensionarul căruia îi este interzis cumulul pensiei cu salariul potrivit prezentei legi constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.500 la 5.000 lei.

(2) Neîndeplinirea obligațiilor prevăzute de art. 5 de către angajator constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.500 la 5.000 lei.