Dental Alliance
March 5, 2024

EVALUARE NAȚIONALĂ 2022: BAREMELE și SUBIECTELE la Română, publicate de minister. Variantele de notare la prima probă de examen

0
evaluarea nationala
Carmangeria La Cimpoeșu

YRY Residence

Restaurant Portofino

Casa Căpraru

Evaluare Națională 2022: Ministerul Educației a publicat marți subiectele și baremele la proba de Română în cadrul examenului de Evaluare Națională pentru clasa a VIII-a.

În broșura de examen, elevii au primit două texte la prima vedere: unul din „Toate pânzele sus”, de Radu Tudoran și „Frânturi din viața lui Delavrancea”, de Cella Delavrancea. Pe baza acestora au avut de rezolvat 9 itemi (cerințe) la primul text și 8 pentru al doilea.

Au avut de asociat fragmentul din „Toate pânzele sus!” de Radu Tudoran cu un alt text literar studiat la clasă sau citit ca lectură suplimentară, prezentând, în 50 – 100 de cuvinte, o valoare morală/culturală comună, prin referire la câte o secvență relevantă din fiecare text.

De asemenea, au avut de scris un text narativ, de minimum 150 de cuvinte, în care să prezinte cea mai frumoasă întâmplare din vacanță, incluzând o secvență descriptivă, de minimum 30 de cuvinte, și o secvență dialogată, de minimum patru replici.

SUBIECTE și BAREM EVALUARE NAȚIONALĂ 2022 – ROMÂNĂ

 

Joi, 16 iunie, va fi proba la Matematică, iar vineri, 17 iunie, cea la Limba Maternă.

Afișarea rezultatelor și contestații

Potrivit Ministerului Educației, primele rezultate vor fi afișate joi, 23 iunie, până la ora 14:00. Contestațiile pot fi depuse în zilele de 23 iunie (în intervalul orar 16:00 – 19:00) și 24 iunie (în intervalul orar 8:00 – 12:00). Acestea pot fi transmise și prin mijloace electronice.

Candidații care depun/transmit contestațiile  completează, semnează și depun/transmit și o declarație-tip în care se menționează că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, documentele sunt semnate și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele finale vor fi afișate joi, 30 iunie.

Comunicarea rezultatelor obținute se face anonimizat, atât în centrele de examen, cât și pe Internet, respectându-se Regulamentul general privind protecția datelor personale. Mai exact, vor fi utilizate coduri individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților și care au fost distribuite candidaților, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susținută.

Media generală obținută în cadrul Evaluării Naționale are o pondere de 80% în calculul mediei de admitere în clasa a IX-a. Absolvenții clasei a VIII-a își vor putea continua studiile în învățământul liceal sau profesional, fiind asigurate locuri pentru toți elevii care au finalizat ciclul gimnazial.

Evaluare Națională 2022: Cum se calculează media de admitere liceu

Media generală pentru admiterea la liceu se calculează ca medie aritmetică după formula MA = 0,2 × ABS + 0,8 × EN, unde MA reprezintă media de admitere, ABS înseamnă media generală de absolvire a claselor a V- VIII, iar EN reprezintă media generală obținută la evaluarea națională, la cele două materii de examen.

Astfel că media la Evaluarea Națională 2022 se calculează adunând media generală obținută la evaluarea naţională, care are o pondere de 80%, cu media generală de absolvire a claselor V-VII, care are o pondere de 20%, iar rezultatul se împarte la doi.

Calculul mediei de admitere la liceu se face astfel:

  • MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN

unde

MA = media de admitere

ABS = media generală de absolvire a claselor V-VIII

EN = media generală obținută la Evaluarea Națională

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.