September 26, 2020

Familiile numeroase și monoparentale ar putea primi terenuri pentru case, bani pentru achiziționarea de mașini și alte beneficii

miliile numeroase care au în întreținere mai mult de trei copii și cele monoparentale ar putea beneficia de o serie de ajutoare din partea statului, dar și din partea firmelor private. Ca să primească aceste ajutoare, familiile respective vor avea nevoie de un card de beneficii, ce va fi acordat după eliberarea unui certificat pentru familie numeroasă, se arată într-o propunere legislativă aflată în debatere la Senat.

După cum scrie în expunerea de motive, în țara noastră se înregistrează un risc major de vulnerabilitate socială pentru familiile numeroase și monoparentale.

“Potrivit statisticilor Eurostat din 2014, România este a doua țară din Europa cu risc major de sărăcie și vulnerabilitate socială pentru un procent de 73,1% dintre gospodăriile cu venituri mici și medii formate din părinți și trei sau mai mulți copii aflați în îngrijire, fiind depășită numai de Bulgaria”, scrie în expunerea de motive.

Cum se vor acorda beneficiile pentru familiile numeroase

Potrivit propunerii legislative, măsurile de sprijin s-ar putea acorda în baza unui card de beneficii obținut de către părinți, după eliberarea unui certificat pentru familie numeroasă. Ambele documente se vor elibera de către primaria din localitatea de domiciliu sau de reședință a cel puțin unuia dintre parinti.

Certificatul se va obține după verificarea îndeplinirii condițiilor pentru familia numeroasă, în termen de 15 zile lucrătoare. Acest certificat va trebui reînnoit o dată la trei ani sau ori de câte ori se modifică numărul membrilor familiei. După aceea, în cel mult 30 de zile caledaristice de la primirea certificatului se va elibereaza cardul public de beneficii.

Pe lângă acest card public de beneficii, firmele private vor putea acorda și ele acestor familii un card privat de beneficii care să includă reduceri sau gratuități, în baza unor parteneriate încheiate între partenerii privați și autoritățile publice locale sau centrale.

Ce tipuri de beneficii se vor acorda familiilor numeroase

Printre beneficiile de care vor putea beneficia familiile numeroase în baza cardului privat se numără:

 • tichete de reducere pentru achiziționarea mașinilor de familie care au mai mult de cinci locuri;
 • consiliere psihologică gratuită sau cu reducere;
 • mese gratuite sau la un preț redus la cantinele din școli și grădinițe;
 • reduceri sau gratuități la medicamente, produse farmaceutice sau la articole pentru copii;
 • reduceri sau gratuități la transportul aerian sau maritim;
 • reduceri sau gratuități la tratamente medicale, proteze auditive, ortopedice, tratamente oftalmologice, stomatologice sau logopedie;
 • reduceri la achiziționarea de locuințe sau la chirii;
 • reduceri sau gratuități la taxele academice și administrative în învățământuI universitar.

Apoi, printre beneficiile oferte prin cardul public se numără:

 • burse, subvenții și premii în domeniul educației;
 • fonduri pentru achiziția de cărți și alte materiale didactice;
 • vouchere pentru acoperirea cheltuielilor pentru copiii nou-născuți;
 • reducere de cel puțin 25% la abonamente/bilete de acces la instituții de cultură, sport și agrement, aflate în subordinea administrației locale și/sau centrale;
 • abonamente gratuite pentru parcări rezidențiale și parcări publice cu valabilitate de trei ani de la data emiterii;
 • tabere de vacanță gratuite sau cu reducere de cel puțin 50%;
 • acordarea de terenuri în mediul rural pentru construirea unei case;
 • parinții pot avea 25% reducere la taxele de călătorie pe liniile urbane, metropolitane și județene, precum și la transportul pe cale ferată (clasa I și a II-a);
 • reducere de până la 50% din tariful taxelor academice și administrative în invățământul universitar din sistemul public;
 • scutiri la plata cazării la internate și reducere cu 50% din tariful taxei de cazare la caminul studențesc;
 • reducere de 20% pentru cheltuielile legate de asistența medicală și cazare în stațiuni balneare sau sanatorii.

Nu în ultimul rând, în ceea ce privește anagajarea membrilor familiilor numeroase, contractele colective de muncă sau contractele individuale de muncă pot include măsuri de sprijin precum mobilitatea geografică, relocare, modificări ale condițiilor de lucru, programului și încetarea contractului de muncă.

Ce condiții trebuie să îndeplinească o familie pentru a fi considerată numeroasă

După cum scrie în propunerea legislativă, familia numeroasă nu va fi numai aceea în care părinții sunt căsătoriți și locuiesc împreună. Familiile numeroase vor putea fi alcătuite și din persoane care au în îngrijire cel puțin trei copii, dar care:

 • sunt necăsătorite, locuiesc împreună și au copii care provin din relațiile anterioare; condiția, în acest caz, este ca cel puțin trei dintre copii să fie recunoscuți de ambii părinți;
 • sunt părinți singuri (familie monoparentală) cu doi sau mai mulți copii și locuiesc împreună cu aceștia.

Condițiile pe care ar trebui să le îndeplinească familiile numeroase pentru a avea parte de beneficiile de mai sus sunt:

 • cel puțin unul dintre parinții care locuiesc împreună cu copiii trebuie să aibă un loc de muncă, cu excepția celor care dovedesc că au o boală sau o dizabilitate care îi împiedică să muncească;
 • cel puțin unul dintre părinți trebuie să aibă capacitate de exercițiu deplină;
 • cel puțin unul dintre părinți trebuie să se ocupe de îngrijirea și supravegherea celor minimum trei copii (minimum doi copii, în cazul familiilor monoparentale).

Apoi, proiectul de lege prevede o serie de condiții pe care trebuie să le îndeplinească și copiii. Așadar, prin copii din familie numeroasă se înțelege:

 • cel puțin trei copii minori (cel puțin doi, în cazul famiilor monoparentale) să aibă până în 18 ani (cel mult 21 de ani, cu condiția continuării studiilor);
 • cel puțin trei dintre copii să fie înscriși la cursurile dintr-o unitate de învățământ;
 • totalul absențelor motivate și nemotivate să nu depașească 50% din numărul de ore de curs prevăzut în semestrul anterior solicitării; excepție fac copiii cu probleme medicale sau cei care au participat la evenimente familiale deosebite (nuntă, deces, botez etc).

Notă! Prevederile proiectului de lege se vor putea aplica și copiilor adoptați sau orfani care au un tutore, cu precizarea că tutorele va trebui să îndeplinească condițiile de eligibilitate în locul părinților.

Chiar dacă divorțează, foștii soți ar putea beneficia de avantajele pentru familiile numeroase

În cazul divorțului, ambii soți vor putea beneficia de ajutoarele pentru familiile numeroase dacă:

 • minimum trei dintre copii au domiciliul sau reședința la părintele care are custodia copiilor (în cazul acesta ajutorul merge la părintele care are custodia);
 • din cei minimum trei copii, cel puțin unul locuiește la un părinte, iar ceilalți copii la celălalt părinte (în cazul acesta ambii părinți vor putea beneficia de aceste avantaje);
 • prezintă acte doveditoare privind plata pensiei alimentare (în cazul acesta ajutorul merge la parintele care nu locuiește cu copiii dar plătește pensie alimentară).

Atenție! Propunerea legislativă prezentată în acest material nu se aplică momentan. Pentru a intra în vigoare, aceasta trebuie să fie adoptată de Parlament, semnată de președintele statului și publicată în Monitorul Oficial.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.