Dental Alliance

Laurentiu Leoreanu

Lucian Micu

George Lazăr, președinte PNL Neamț: „103 miloane de euro vor fi alocate prin PNRR pentru sistemul de educație timpurie!

0
YRY Residence

Restaurant Portofino

Go Padel Roman

Ministerul Educației prelungește termenul depunerii de proiecte pentru „Dezvoltarea serviciilor de educație timpurie complementare”, finanțat din Planul Național de Redresare și Reziliență, până la data de 28 martie 2023.

103 milioane de euro se vor investi în vederea creșterii capacitatății sistemului și a calității serviciilor de educație timpurie, pentru a îmbunătăți ratele de participare la nivel antepreșcolar, cât și preșcolar, pentru până la 20 000 de copii, provenind din grupuri defavorizate. Alocarea fondurilor se va face cu prioritate pentru comunitățile rurale defavorizate, vulnerabile din punct de vedere economic sau unde există grupuri vulnerabile de copii.

Îi încurajez pe domnii primari din județul Neamț să depună proiecte în număr cât mai mare pentru a oferi o șansă în plus copiilor și părinților nemțeni cu o situație socio-economică dificilă să aibă acces cât mai facil la servicii calitative și integrale de educație.

Valoarea maximă a grantului per proiect, eligibilă prin PNRR, este de 250.000 euro. Fondurile alocate vor sprijini, în urma proiectelor depuse, amenajarea, igienizarea și dotarea a minimum 2 săli pentru activități cu copiii, achiziționarea de mobilier, echipamente și materiale necesare amenajării spațiilor serviciilor complementare nou înființate, precum și achiziționarea materialelor didactice, a hranei, precum și a transportului pentru copii, pentru o perioadă de cel puțin 12 luni. Mai mult, o atenție deosebită este acordată orientării părinților către importanța educației timpurii, prin servicii de informare, consiliere și sprijin pentru aceștia, reprezentanții legali sau persoana în grija căreia se află copilul.

În urma discuției pe care am purtat-o cu ministrul Educației, doamna Ligia Deca, am subliniat importanța acestor investiții pentru județul Neamț, unde există localități care nu dispun de resursele necesare pentru a facilita, în mod corespunzător, accesul de masă la sistemul de educație antepreșcolar. Este deosebit de important atât să creăm condițiile optime dezvoltării precoce a copiilor, cât și să ne dedicăm informării și consilierii părinților sau tutorilor acestora asupra importanței și a beneficiilor asupra școlarizării timpurii a celor mici.

În calitate de președinte PNL Neamț, dar și de tată, încurajez activ investițiile directe în educație și în infrastructura necesară acestui domeniu, ca aspecte cheie ale dezvoltării județului Neamț.

Solicitanții eligibili din cadrul acestui apel de proiecte vor aplica sub forma unui parteneriat stabilit la nivel local, compus din o autoritate publică locală și o unitate de învățământ preuniversitar acreditată cu personalitate juridică. Parteneriatul poate conține și alte instituții publice sau private, care pot face parte din rețeaua de suport profesional, în funcție de nevoia identificată la nivel local. De asemenea, pot face parte din cadrul parteneriatului și organizații neguvernamentale care se pot implica în managementul, operarea sau acoperirea totală sau parțială a activităților eligibile. Detalii suplimentare asupra condițiilor de depune a proiectelor sunt oferite în ghidul de mai jos. (Ghid_solicitant_servicii_complementare_educatie_timpurie_actualizat.pdf)

Este o oportunitate pentru județul Neamț și îi îndemn pe toți primarii nemțeni să o valorifice prin proiecte bine realizate și cu utilitate în comunitatea lor.

George Lazăr, președinte PNL Neamț

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.