July 25, 2021

Grupul consilierilor locali PSD Roman, convocare de îndată a Consiliului Local al Municipiului Roman, măine 26.02.2021, orele 13:00

Grupul consilierilor locali PSD format din consilierii: George-Alexandru BĂLAN, Andreea-Alexandra BROASCĂ, Ionuț-Liviu CIOCOIU, Radu-Cătălin CURPĂN, Iulia HAVRICI-TOMȘA, Dragoș Viorel MOROȘANU,  împreună cu George-Dragoș BARCĂ – consilier local din partea Pro România, informează că astăzi, joi 25.02.2021, au solicitat (fiind întrunite toate condițiile legale), convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Roman pentru data de 26.02.2021, orele 13:00, la sediul Primăriei Municipiului Roman, Piața „Roman-Vodă”, nr. 1, în Sala „Nicolae Manolescu Strunga”,  cu proiect unic pe  ordinea de zi (prevăzut în anexa prezentului comunicat), în acest scop fiind depuse și înregistrate toate documentele necesare.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE, ai cărui inițiatori sunt menționați anterior, se referă la MAJORAREA NIVELULUI ALOCAȚIEI DE HRANĂ pentru consumul colectiv din cadrul SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENȚĂ ROMAN și va avea inițial nevoie de  avizul comisiilor de specialitate  C2 și C5 (aviz care este doar consultativ). 

Considerăm că majorarea alocației de hrană a bolnavilor, ținând cont și de faptul că România a închis anul 2020 cu o inflație anuală de 2,1%, după scumpirea alimentelor cu 3,2% și a serviciilor cu 2,7% – date oficiale INS, reprezintă nu doar un act reparator firesc și moral, ci este o reală necesitate care influențează direct actul medical, iar grija pentru pacienți, pentru semenii noștri aflați în suferință, dar și pentru mamele/soțiile/iubitele/fiicele internate în secția OG, pentru înfăptuirea celui mai pur act (natural/medical) – nașterea,  ar trebui tratată cu prioritate.

Suma necesară estimata pentru majorarea nivelului alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din Spitalului Municipal de Urgență Roman este de 350.000 lei.

 

Pe cale de consecință, propunem  majorarea nivelului alocației de hrană pentru consumul colectiv din cadrul Spitalului Municipal de Urgență Roman de la valoarea de 10 lei/zi (reperul ”Alți bolnavi adulți”) la valoarea de 15 lei/zi începând cu data de 1 martie 2021. 

Sumele necesare acoperirii costurilor suplimentare generate de majorare  vor fi asigurate din bugetul local al Municipiului Roman (prin bugetul Spitalului Municipal de Urgență Roman).

 

Ne exprimăm speranța că toți colegii consilieri (evident domniile lor beneficiind de posibilitatea de a formula și depune amendamente asupra proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi), indiferent de coloratura politică, vor vota în consecință, iar votul CL Roman va exprima exact ceea ce toți actorii politici au promis în campania electorală – grija pentru oameni, pentru sănătate, pentru condiții demne și  decente de spitalizare .  

Decizia de a vota (sau nu) proiectul, rămâne până la urmă la latitudinea și conștiința fiecărui consilier local, dar să nu uităm faptul că  în economia CL Roman majoritatea este PNL/USR. 

A venit momentul să dovedim că interesele oamenilor sunt mai presus de interesele politice și să votăm pentru un minim de decență și normalitate în ceea ce privește cuantumul normei de hrană! Este un prim pas în asigurarea condițiilor hoteliere demne de anul 2021, la SMUR.

Pentru transparența informației, veți regăsi în Anexa atașată prezentului comunicat Proiectul, cu toate detaliile și explicațiile cuvenite. 

 

                                                     Organizația Municipala  PSD Roman

ȘtiiCă?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.