Dental Alliance
September 26, 2022

În data de 05.05.2021, între orele 10:00 și 21:00, în poligonul Gâdinți se vor executa trageri cu munție de război

Acoperisul1

Complexul Tineretului Horia

Petrodan Construction

Comandantul unității militare 01147 Roman, vă aduce la cunoștință că în data de 05.05.2021, între orele 10:00 și 21:00, în poligonul Gâdinți se vor executa trageri cu munție de război. 

În scopul evitării accidentelor, vă rugăm

 să informați  cetățenii cu privire la următoarele măsuri de siguranță pe care trebuie să le respecte pe perioada tragerilor:

Scopul: evitarea accidentelor pe timpul executării tragerilor care să ducă la rănirea sau pierderea de vieți omenești din cadrul populației civile, degradarea mediului, precum și, alte pagube materiale

  1. Principalele obiective din poligon și zona de siguranță care se vor evacua  pe timpul tragerilor: clădiri, stâne, locuri de muncă, terenuri agricole și exploatări forestiere.
 • Zona de siguranță periculoasă a poligonului
 • Reprezintă spațiul tridimensional în care există riscul de  producere a unor accidente cauzate de tragerea cu diferite tipuri de armament și este destinată captării proiectilelor, bombelor, gloanțelor și schijelor;
 • Fâșiile(zonele) de siguranță laterale situate în lungul poligonului; în care  este posibilă producerea de ricoșee pe distanță de 1 km față de limitele poligonului;
 • Fâșia (zona) de siguranță din spate, denumită și fâșia de captare a proiectilelor sau gloanțelor este situată în adâncime pe distanță de 3 km față de limita poligonului
 1. În situațiile în care în fâșiile de siguranță se găsesc obiective în care se desfășoară cu intermitență-stâne,saivane, puncte de lucru sau alte obiective similare, cu aprobarea organelor localeși acordul conducătorilor întreprinderilor respective , acestea vor fi evacuate pe timpul tragerilor. În același mod se procedează și în cazul drumurilor secundare, stabilindu-se, după caz, variante ocolitoare sau anumite intrevale de timp în care circulația să fie deschisă.
 2. În zona de siguranță periculoasă a poligonului în adâncimea și laturile stânga  dreapta sunt instalate indicatoare cu inscripția ZONĂ INTERZISĂ, la întâlnirea acestor indicatoare populația civilă va trebui să nu pătrundă și părăsească acea zonă
 3. La întâlnirea indicatoarelor TRECEREA INTERZISĂ POLIGON DE TRAGERE, populația civilă va trebui să nu pătrundă și să părăsrască acea zonă
  • La întâlnirea indicatoarelor bariere pe drumurilede acces cu inscripția STAI SE TRAGE, populația civilă va trebui să nu pădrundă și să părăsească acea zonă.
 • La întâlnirea indicatoarelor PERICOL CURENT DE ÎNLTĂ TENSIUNE, populația civilă nu are voie să umble la acele cămine sau instalații electrice, deoarece există pericol de electrocutare.
 • La auzirea semnalului sirenei de alarmare în zona de siguranță a poligonului, populația civilă va trebui să părăsească zonele de siguranță menționate anterior
 • Populația civilă nu are voie să adune elemente de muniție: gloanțe, schije, tuburi.

 

Dacă tragerea a început și o persoană sau mai multe au fost surprinse în anumite zone din porțiunea de teren periculos ( în bătaia gloanțelor) aceasta/acestea se vor adăposti (după copaci, în șanțuri, sau alte adăposturi) pentru a nu li se pune viața sau sănătoate în pericol.

Populația civilă este obligată să respecte indicațiile militarilor din paza poligonului pe timpul tragerilor

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.