Inspectoratul Școlar a realizat o situație statistică interesantă, din care rezultă faptul că în sistemul de învățământ preuniversitar nemțean absenteismul școlar este o realitate care trebuie serios analizată. Cauzele acestui absenteism mai mult decât îngrijorător țin de dezinteresul părinților față de situația școlară a copiilor lor, de lipsa resurselor financiare ale familiilor sărace și, uneori, de incapacitatea elevilor de a asimila cunoștințele predate în școală într-un sistem de învățământ în care accentul continuă să fie pus pe cantitatea și nu pe calitatea cunoștințelor predate elevilor .Numai în luna aprilie, imediat ce a dat firul ierbii, elevii nemțeni au realizat 108.828 de absențe de la cursurile școlare.