Suplimente Alimentare Imunyze

Încă o taxă anuală – obligatorie – pe umerii firmelor din România

Acoperisul1

Condor Resort

Toate firmele, inclusiv PFA, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, vor achita anual o taxă, cuprinsă între 10-100 euro, pentru înscrierea obligatorie în ”Catalogul firmelor”, întocmit de Camera de Comerț și Industrie a României. În plus, depunerea situațiilor financiare la Ministerul Finanțelor va fi condiționată de înscrierea în acest catalog, dar și de obținerea unui certificat de competenţă de către un reprezentant legal al firmei, document achitat tot către CCIR, notează profit.ro

Pentru înregistrarea iniţială, pentru înregistrarea modificărilor şi, respectiv, pentru menţinerea actualizată a informaţiilor în Catalogul firmelor, profesioniştii achită CCIR o contribuţie anuală diferenţiată, corespunzătoare încadrării acestora, după cum urmează: 100 euro/an pentru întreprinderile mari; 75 euro/an pentru întreprinderile mijlocii; 50 euro/an pentru întreprinderile mici; 20 euro/an pentru microîntreprinderi și 10 euro/an pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale.

Mai multe detalii, pe profit.ro.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.