January 26, 2021

Indemnizaţia pentru angajații firmelor afectate de pandemie: Tabelul activităților restricționate publicate în Monitorul Oficial

Ministrul Muncii și Protecției Sociale a aprobat Ordinul nr. 1468/2020 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul MMPS nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Ordinul 1468/2020 publicat în Monitorul Oficial 933 din 12.10.2020 a adus modificari în privința formularelor prin care se solicita somajul tehnic.

Ordinul conține și un tabel cu activitățile restricționate:

Cod CAEN/Coduri CAEN aferent(e) activității restricționate Perioada aplicării restricției
• Organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri în spații deschise, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise, conform art. 1 pct. 1 și 6 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 668/2020, cu modificările și completările ulterioare 1.09.2020-14.09.2020
• Organizarea și desfășurarea de procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri în spații deschise, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise, conform art. 1 pct. 1 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 782/2020 15.09.2020 – până în prezent
• Organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale cu participarea a peste 500 de spectatori cu locuri pe scaune 18.05.2020 – până în prezent
• Activitatea de pregătire fizică în cadrul structurilor și bazelor sportive, competițiile sportive organizate în aer liber sau în bazine acoperite ori aflate în aer liber, desfășurarea de către sportivii profesioniști, legitimați și/sau de performanță a activităților de pregătire fizică în bazine acoperite sau aflate în aer liber, precum și activitățile de pregătire fizică în spații închise pentru practicanții sporturilor de contact 18.05.2020-14.09.2020
• Organizarea și desfășurarea activității cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte dacă nu se poate respecta condiția de ocupare a maximum 50% din capacitatea maximă a spațiului și dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județe/municipiul București este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori, cu excepția localității în care incidența cumulată a cazurilor din ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean pentru situații de urgență 1.09.2020 – până în prezent
• Organizarea și desfășurarea activității cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte situate într-o localitate în care incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile trece peste pragul de 1,5/1.000 de locuitori din județul unde incidența cumulată a cazurilor din ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean pentru situații de urgență 1.09.2020 – până în prezent
• Organizarea de evenimente private în spații închise, care se desfășoară cu participarea a peste 50 de persoane 1.09.2020 – până în prezent
• Organizarea de evenimente private în spații deschise, care se desfășoară cu participarea a peste 100 de persoane 1.09.2020 – până în prezent
• Organizarea de cursuri de instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu un număr de participanți de peste 50 de persoane în interior și de peste 100 de persoane în exterior 1.09.2020 – până în prezent
• Zborurile efectuate de operatorii economici din aviație spre și dinspre țările care nu fac obiectul excepției de la carantinare/izolare stabilite de Institutul Național de Sănătate Publică și aprobate de Comitetul Național pentru Situații de Urgență și din aceste țări către România pentru toate aeroporturile din România, potrivit art. 37 din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute în art. 4 pct. 2 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 668/2020, cu modificările și completările ulterioare, și în art. 4 pct. 2 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 782/2020 După data de
16.08.2020
suspendarea zborurilor
se aprobă prin hotărâre
a Comitetului Național
pentru Situații de
Urgență.
• Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, în județele/municipiul București unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori, cu excepția preparării hranei și a comercializării produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective, precum și cu excepția localității în care incidența cumulată a cazurilor din respectiva localitate în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean pentru situații de urgență 1.09.2020 – până în prezent
• Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, situați într-o localitate în care incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile trece peste pragul de 1,5/1.000 de locuitori, din județul unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, cu excepția preparării hranei și a comercializării produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective, ca urmare a hotărârii comitetului județean pentru situații de urgență 1.09.2020 – până în prezent
• Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare în județele/municipiul București unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori, cu excepția desfășurării acestei activități doar pentru clienții cazați în unitatea respectivă, precum și preparării hranei și a comercializării produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective, ca urmare a hotărârii comitetului județean pentru situații de urgență 1.09.2020 – până în prezent
• Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare situate într-o localitate în care incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile trece peste pragul de 1,5/1.000 de locuitori din județele unde incidența cumulată a cazurilor din ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, cu excepția preparării hranei și a comercializării produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective, ca urmare a hotărârii comitetului județean pentru situații de urgență 1.09.2020 – până în prezent
• Exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri, precum și activitatea barurilor, cluburilor și discotecilor din interiorul centrelor comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici 1.09.2020 – până în prezent
• Activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în următoarele domenii: activități în piscine, locuri de joacă și săli de jocuri 18.05.2020 – până în prezent
• Activitatea în baruri, cluburi și discoteci 1.09.2020 – până în prezent
• Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc în județele/municipiul București unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori, cu excepția localității unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean pentru situații de urgență 1.09.2020 – până în prezent
• Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc situați în localitatea unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile trece peste pragul de 1,5/1.000 de locuitori din județul unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean pentru situații de urgență 1.09.2020 – până în prezent

Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 741/2020

Cererea angajatorului, adresată Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin care solicită plata contravalorii indemnizației prevăzute la art. XI alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru un număr de………. persoane, în sumă totală de………. lei brut, aferentă perioadei………..

Cererea este însoţită de:

– declarație pe propria răspundere privind reducerea sau întreruperea temporară a activității total sau parțial ca urmare a efectelor epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență/stării de alertă (anexa nr. 1), după caz;

– declarație pe propria răspundere privind restricționarea/închiderea activității ca urmare a hotărârii Comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență (anexa nr. 2), după caz;

– copia Hotărârii Comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență, după caz;

– lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație (anexa nr. 3);

– tabel cu activitățile restricționate.

ANEXA Nr. 1 la cerere

 Declaraţie pe proprie răspundere

Angajatorul  declară pe propria răspundere că, drept urmare a efectelor epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență/stării de alertă activitatea desfășurată se menține întreruptă și se înscrie în domeniul/domeniile cu restricții de activitate prevăzute în anexa nr. 4 la cerere.

ANEXA Nr. 2 la cerere:

Declaraţie pe proprie răspundere

Angajatorul  declară pe propria răspundere că activitatea din localitatea………. este restricționată sau închisă ca urmare a hotărârii Comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență, pe care o atașează, în copie, la declarație și aceastacare se înscrie în domeniul/domeniile cu restricții de activitate prevăzute în anexa nr. 4 la cerere.

Ambele documente pot fi descărcate de AICI: Declarația proprie răspundere  indemnizație pandemie

ANEXA Nr. 3 la cerere

LISTA persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație cărora li s-a suspendat contractul individual de muncă din inițiativa angajatorului, în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru care se solicită acordarea sumelor necesare plății indemnizației prevăzute la art. XI alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare

În table se înscriu:

– numărul de zile aferente suspendării contractului individual de muncă (cf. Registrului general de evidență a salariaților) în perioada stării de urgență/stării de alertă;

– indemnizația solicitată – 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut.

ANEXA Nr. 4 la cerere

TABEL cu activitățile restricționate conform Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârii Guvernului nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Tabelul cuprinde:

– Activitate restricționată/Activități restricționate

– Cod CAEN/Coduri CAEN aferent(e) activității restricționate2

– Perioada aplicării restricției 1.09.2020-14.09.2020•

Se bifează căsuța/căsuțele corespunzătoare activității/activităților restricționate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 394/2020, aprobată cu modificări și completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 476/2020, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 553/2020, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 668/2020, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârii Guvernului nr. 782/2020.

Actul normativ poate fi găsit AICI

ȘtiiCă?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.