Dental Alliance
October 7, 2022

,,Informare și cooperare în lupta împotriva traficului de persoane”, “Uniți oferim libertate! Exploatarea asuprește suflete și distruge destine”

Acoperisul1

Complexul Tineretului Horia

Petrodan Construction

La data de 05 mai, la inițiativa Centrului Regional Împotriva Traficului de Persoane Bacău, a avut loc, la sediul Instituției Prefectului Județului Neamț, întâlnirea ședinței echipei interinstituționale antitrafic județene. Au fost prezentate principalele tendințe in evoluția fenomenului traficului de persoane identificate la nivel regional, aspecte privind îmbunătățirea cooperării între actorii principali implicați in lupta împotriva traficului de persoane, reprezentanți ai instituțiilor partenere cu responsabilități în prevenirea și combaterea traficului de persoane și în oferirea de asistență și protecție victimelor. S-au reliefat metodele de intervenție și asistenta a victimelor traficului de persoane, au
fost prezentate si promovate campaniile naționale de prevenire si conștientizare a pericolului traficului de persoane aflate in derulare, respectiv ,,Munca fără forme legale – un pas mai aproape de traficul de persoane”,

 

 

 

 

 

 

 

,,Informare și cooperare în lupta împotriva traficului de persoane”, “Uniți oferim libertate! Exploatarea asuprește suflete și distruge destine”.
Mulțumim tuturor partenerilor instituționali și reprezentați ai societății civile pentru sprijin, implicare și colaborare!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.