Ionel Arsene : Primarii nemțeni să se preocupe de construirea de depozite pentru producătorii locali
San Marco Roman

July 14, 2020

Ionel Arsene : Primarii nemțeni să se preocupe de construirea de depozite pentru producătorii locali

fereastra1

“În calitate de președinte al Consiliului Județean fac un nou apel la primarii nemțeni, să valorifice și această șansă pentru comunitățile lor și să se preocupe de construirea de depozite în care producătorii locali să țină roadele câmpului, pentru a le putea vinde celor interesați la momentul potrivit și totodată pentru a-și lua banii aferenți muncii lor.

Ionel Arsene

Presedinte at PSD NEAMT

Vom elimina standardele duble la alimente în Uniunea Europeană, pentru a oferi tuturor românilor șansa de a accesa la raft produse de aceeași calitate precum cele din Vestul Uniunii Europene. Este necesară uniformizarea standardelor de calitate a produselor și ser- viciilor la nivelul Uniunii Europene și mai ales un tratament egal și corect al consumatorilor români pe piața europeană, astfel încât să eliminăm discriminarea în domeniul alimentar la nivelul UE. Am făcut deja primul pas în acest sens. Europarlamentarii PSD au vo- tat deja o Directiva în acest sens la nivelul Parlamentului European. PNL a încercat blocarea Directivei, votând împotriva acesteia și, im- plicit, împotriva intereselor tuturor românilor. Președinția României la Consiliul Uniunii Europene se va asigura că această Directivă va fi pusă pe agenda Consiliului cât mai repede, astfel încât ea să fie adoptată și de Consiliu și să intre în vigoare.
Vom lupta pentru a construi un cadru legal în care va fi oferită aceeași valoare a subvenției medie pe ha pentru toți agriculto- rii din Uniunea Europeană, indiferent de țară. Mărirea subvenții- lor acordate României va ajuta la dezvoltarea tinerilor fermieri și va duce la nașterea unui mediu competitiv în care toți jucătorii de pe piața europeană au șanse egale. În cazul în care acest lucru nu va fi posibil, vom milita pentru stabilirea plafoanelor pentru subvenția agricolă în funcție de suprafața agricolă a fiecărei țări, pentru a uniformiza subvenția agricolă pentru toți agricultorii, indiferent de țara de origine.
Vom lupta pentru asigurarea egalității de șanse între țări în mate- rie de acces la marile proiecte de infrastructură. Prin astfel de pro- grame, România poate finaliza proiectele de infrastructură agricolă precum irigații, cadastru, drumuri etc. Europarlamentarii PSD vor lupta pentru eliminarea criteriilor discriminatorii în materie de mari proiecte de infrastructură, astfel încât România să aibă acces la fon- duri europene pentru proiecte precum „Canalul magistral Siret-Bă- răgan”. Acesta reprezintă un obiectiv important prin care se asigură condiții pentru aplicarea irigațiilor pe o suprafață de circa 120.000 ha, cu rol determinant pentru exploatațiile agricole din zonă în ob- ținerea de producții sigure și stabile, cu randamente crescute, pe terenuri cu clase ridicate de fertilitate, dar supuse unor factori cli- matici nefavorabili.
Vom lupta pentru un cadru legislativ care să stopeze procesul alarmant de vânzarea terenurilor către străini. Un studiu realizat de către Transnational Institute arată că terenurile arabile din Ro- mânia și din multe alte state din Europa de Est sunt cumpărate de către cetățeni europeni pentru: agricultura industrială, minerit, energie, turism etc. Potrivit acestei cercetări, aproximativ 20%-30% din zonele arabile ale României se află în posesia cetățenilor străini din Uniune, iar 10% se află în posesia persoanelor rezidente în alte state din afara Uniunii Europene. Faptul că, pe lângă terenurile afla- te direct în proprietatea cetățenilor străini, alte suprafețe însemnate se află în arendă, generează o situație în care fermierii români se văd încet-încet lăsați fără pământ pe care să-l poată lucra sau la care să aibă acces în condiții pe care să și le poată permite. Legislația euro- peană ne împiedică în acest moment să facem o stopare imediată a acestui fenomen, însă viitorii europerlamentari români PSD vor mi- lita pentru protejarea terenurilor românești și menținerea acestora în posesia românilor.
Vom propune măsuri imediate pentru a asigura prezența produ- selor româneşti în hipermarketuri. În acest sens, vom obține:
■ Protejarea și încurajarea producătorilor români;
■ Susținerea produselor Made in Romania;
■ Eliminarea practicilor anticoncurențiale și a vânzărilor sub cost a produselor din alte țări în detrimentul celor românești;
■ Revitalizarea comerțului tradițional și accesul facil pe piața de desfacere a comercianților și producătorilor naționali.

In plus, Fondul de Dezvoltare și Investiții va mai aduce o serie de beneficii pentru români, căci va asigura finanțare pentru construcția de depozite destinate produselor agroalimentare.

Ideea acordării acestui sprijin îi aparține președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, care a purtat deja discuții cu Guvernul, urmând ca zilele viitoare să se modifice conținutul OUG 114, astfel încât primarii să poată accesa fonduri din Fondul de Dezvoltare şi Investiţii pentru a realiza depozite în care să fie ținute produsele agroalimentare.
Acestea vor asigura colectarea corectă a produselor, distribuirea rapidă și în cele mai bune condiții.

“Comandat de Partidul social democrat PSD CIF 41190008”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.