San Marco Roman
Thu. Jun 27th, 2019

IPS Ioachim i-a decorat pe Protopopul Dragoș Munteanu și pe Preacuvioasa Monahie Dionisia Șchiopu

Cu ocazia resfințirii capelei cu hramurile „Adormirea Maicii Domnului” și „Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan”, aflată în incinta Fundației „Episcop Melchisedec” din Roman, i-a fost oferită Crucea Moldavă părintelui protopop Dragoș Munteanu. Aceasta cea mai înaltă distincție a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei pentru clerici și a fost oferită pentru implicare deosebită și coordonarea lucrărilor de reabilitare.

În cuvântul său, părintele protopop Dragoș Munteanu a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim și Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan pentru distincția oferită, dar și pentru dragostea pe care o revarsă asupra preoților din Mitropolia Moldovei și Bucovinei. Port în suflet îndemnul Înaltpreasfinției Voastre, încă din anul 2000, acela de a păstra, a înfrumuseța și a da mai departe ceea ce am primit de la înaintașii noștri”.

Tot cu această ocazie, maicii Dionisia Șchipu, directorul Fundației „Episcopul Melchisedec”, pentru înțelepciunea, râvna, neobosita lucrare, statornicia și smerita scultare pe care o manifestă întru slujirea Mântuitorului Hristos și a aproapelui, i-a fost oferit distincția onorifică de Stavroforă.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.