Dental Alliance
October 2, 2023

ISU Neamț organizează concurs în vederea ocupării unor posturi vacante

0
YRY Residence

Restaurant Portofino

În conformitate cu prevederile

 • Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare și ale Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare,
 • Legii nr. 384/2006 privind Statutul soldaților și gradaților profesioniști, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 321/2007 pentru aplicarea, în unitățile Ministerului Internelor și Reformei Administrative, a unor dispoziții din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților voluntari, cu modificările şi completările ulterioare, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, cu sediul în municipiul Piatra Neamţ, strada Cuejdi nr. 34, organizează concurs în vederea ocupării a unor posturi vacante, astfel:
 • 9 posturi de ofițeri:
 • Ofițer I – Inspecția de Prevenire – Avizare-Autorizare
 • Ofițer principal I – Inspecția de Prevenire – Control și Activități Preventive
 • Ofițer specialist II – Protecția Informațiilor Clasificate – CSTIC
 • Ofițer specialist II – Serviciul Comunicații și Tehnologia Informației – Comunicații
 • Ofițer specialist I – Serviciul Logistic – Tehnic
 • Ofițer specialist II – Centrul operațional – Analiză, Evaluare și Coordonare Intervenție
 • Ofițer specialist II – Centrul operațional – Misiuni Protecție Civilă
 • Ofițer principal I – Centrul operațional – Secretariatul Tehnic Permanent
 • Ofițer I – Serviciul Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților
 • 7 posturi de subofițeri:
 • Subofițer tehnic principal – Serviciul Comunicații și Tehnologia Informației – Comunicații
 • Subofițer tehnic principal – Serviciul Logistic – Tehnic
 • Subofițer administrativ principal – Serviciul Logistic – Intendență
 • Subofițer tehnic principal – Serviciul Logistic – Protecția Mediului
 • Subofițer tehnic principal (două posturi) – Serviciul Resurse Umane
 • Subofițer secretariat principal – Secretariat, Documente Clasificate și Arhivă
 • 56 de posturi de soldați gradați profesioniști (servant).
 • 5 posturi la Detașamentul de Pompieri Piatra Neamț
 • 18 posturi la Detașamentul de Pompieri Roman
 • 16 posturi la Detașamentul de Pompieri Târgu Neamț
 • 17 posturi la Garda 2 de Intervenție Poiana Teiului

Detalii necesare obțineți accesând link: http://ijsunt.ro/InformatiiPublice/ResurseUmane.htm#angajari .

Pentru constituirea dosarului de recrutare în vederea participării la concursul de ocupare a postului vacant, candidatul trebuie să transmită documentele solicitate, exclusiv în format electronic, conform graficului de concurs, la adresa de e-mail aferentă postului pe care dorește să îl ocupe.

Relaţii privind organizarea şi desfăşurarea concursului pot fi obţinute la Serviciul Resurse Umane al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, telefon 0233216816, 0233216815, int. 27126, 27007 sau 0748038509, în zilele lucrătoare de luni până vineri, între orele 08:00-16:00.

La concursul pentru ocuparea posturilor vacante pot participa numai candidaţii care îndeplinesc în mod cumulativ condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de ofițeri și subofițeri va consta în susţinerea unui test scris pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului, în acord cu tematica şi bibliografia de concurs stabilite de comisia de concurs.

Pentru a fi declarat „admis” candidatul trebuie să obțină minimum nota 7.00. Candidații care nu au obținut minimum nota 7.00 vor fi declarați „respins”.

Este declarat “admis” la concurs candidatul care a obţinut nota cea mai mare la testul scris.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă la testul scris, departajarea candidaţilor se realizează pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale din tematica şi bibliografia stabilită pentru proba scrisă, cu subiecte elaborate la nivelul comisiei centrale de concurs. Această probă nu se contestă.

Atât testul scris, cât și interviul de departajare vor fi înregistrate audio şi video.

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante soldați gradați profesioniști va consta în susţinerea a două probe eliminatorii („Urcarea pe scară” și „Deplasarea în subsol întunecat”) și evaluarea performanţei fizice („Traseul practic-aplicativ”).

ATENȚIE! Se impune verificarea permanentă a paginii de internet a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al județului Neamț întrucât comunicarea informaţiilor referitoare la concurs se va realiza prin această modalitate.

 

 

 

Compartimentul Informare şi Relaţii Publice

Urmăriți-ne pe Google News

Ca orice instituție media locală, și Roman24.ro supraviețuiește pe baza reclamelor afișate pe site, sau a contractelor publicitare. Alege să susții activitatea Roman24 printr-o donație folosind butonul de mai jos

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap