San Marco Roman

San Marco Roman

April 1, 2020

ITM MONITORIZEAZĂ RISCURILE LA LOCUL DE MUNCĂ

În cadrul campaniilor referitoare la promovarea acțiunilor Inspecției muncii în domeniul sănătății și securității în muncă, Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamț a demarat și pe cea legată de necesitatea monitorizării riscurilor profesionale, în Întreprinderile Mici și Mijlocii, care au între 10 și 49 de salariați.

În cadrul acestei campanii au fost nominalizați inspectorii de muncă ce vor forma grupul local de lucru, care au studiat metodologia activităților în acest domeniu, după care au fost selectate IMM-urile care vor fi cuprinse în acțiunea de monitorizare, în baza de date a ITM Neamț. Ulterior, va fi transmis în aceste IMM-uri chestionarul privind respectarea cerințelor minime generate de securitate și sănătatea în muncă, în cele 10 întreprinderi mici și mijlocii și către inspectorii de muncă din program.