Tue. May 21st, 2019

NOUTĂȚI ÎN PREGĂTIREA CONTRACTELOR DE SĂNĂTATE

Unitățile spitalicești se află în plin proces de elaborare a documentației necesară pregătirii semnării noului contract-cadru, proces care va avea loc până la data de 31 martie, în baza unui ordin comun al Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Procedura de contractare a pachetului de servicii medicale este un proces greoi și extrem de birocratic, care presupune o multitudine de documente și declarații pe proprie răspundere a medicilor din Spital..

Noul contract cadru va intra în vigoare de la 1 aprilie. Până acum, servicile medicale pentru primele trei luni ale anului au fost acordate în baza unui act adițional semnat cu reprezentanții Casei Județene de Sănătate Neamț.