January 25, 2021

Lista școlilor în care vor fi suspendate cursurile pe o perioada de 14 zile în Roman și Neamț

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL NEAMŢ

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

 

 

 HOTĂRÂRE

privind completarea  Hotărârii nr. 53 din 5.10.2020

 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Neamț și aprobarea reluării cursurilor școlare care presupun prezența „față în față”

la unele clase a căror activitate a fost suspendată

  Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ

Având în vedere:

– prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– dispozițiile Ordinului nr. 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;

– propunerile consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, avizate de Inspectoratul Școlar Județean Neamț și Direcția de Sănătate Publică Neamț;

– solicitarea Inspectoratului Școlar Județean Neamț, avizată de Direcția de Sănătate Publică Neamț;

În temeiul prevederilor art. 22, lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

 Art. 1. Se suspendă, pentru o perioadă de 14 zile, cursurile următoarelor clase:

 

– Liceul Teologic Ortodox „Sfinții Împărați Constantin și Elena”Piatra Neamț – clasa       a X-a;

– Colegiul Tehnic Transporturi Piatra Neamț – clasa a X-a A;

– Școala Gimnazială „Calistrat Hogaș” Roman – clasa a III-a A;

– Colegiul Tehnic „Ion Creangă” Târgu Neamț – clasa a X-a A, grupele I și II;

– Școala Gimnazială „Elena Cuza” Piatra Neamț – clasa pregătitoare D;

– Școala Gimnazială „I.I. Mironescu”  Tazlău – grupa mică învătământ preșcolar;

– Școala Profesională comuna Valea Ursului – clasa a XI-a;

– Colegiul Național „Petru Rareș” Piatra Neamț –  clasa a XII-a C;

– Colegiul Tehnologic „Spiru Haret” Piatra Neamț – clasa I A;

– Colegiul Tehnologic „Spiru Haret” Piatra Neamț – clasa I C;

– Liceul Tehnologic „Vasile Sav” Roman – clasa a IX-a C;

– Școala Gimnazială Tămășeni – clasa pregătitoare.

Art. 2. Se aprobă reluarea cursurilor școlare care presupun prezența „față în față” pentru clasa a II-a E din cadrul Școlii Gimanziale nr. 2 Piatra Neamț, clasa a XI-a J din cadrul Colegiului Tehnic „Ion Creangă” Târgu Neamț, clasa a VIII-a din cadrul Școlii Gimnaziale „Ieremia Irimescu” Brusturi, clasa a VIII-a A din cadrul Școlii Gimanziale „Elena Cuza” Piatra Neamț, clasa a VI-a A din cadrul Școlii Gimanziale – comuna Rediu și clasa a IX-a H Ip din cadrul Colegiului Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra Neamț.

Art. 3. (1) Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ va asigura comunicarea prezentei hotărâri membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă și unităților administrativ-teritoriale nominalizate.

(2) Inspectoratul Școlar Județean Neamț va comunica prezenta hotărâre unităților de învățământ nominalizate.

 

 

PREŞEDINTE,

PREFECT

George LAZĂR

 

ȘtiiCă?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.