Wed. Dec 19th, 2018

NOI CONCURSURI PENTRU POSTURILE DIN SPITAL

Conducerea Spitalului de Urgență Roman a făcut o anliză a posturilor strict necesare pentru completarea organigramei și funcționarea în condiții normale a tuturor secțiilor unității sanitare. O parte din aceste posturi au fost scoase la concurs, altele au fost deja ocupate, iar pentru altele se va organiza examen în perioada următoare.

Pentru perioada următoare vor fi scose la concurs 7 posturi de asistenți medicali debutanți, pentru Secția de medicină Internă, patru posturi de asistenți, pentru perioadă determinată și doi asistenți medicali debutanți pentru Secția de Chirurgie. Mai există libere 2 posturi asistenți debutanți pentru radiologie, pentru care există o concurență acerbă.

În același timp, au fost trimise spre publicare în revista ”Viața Medicală” mai multe posturi pentru medici la secțiile Laborator analize, Interne, Cardiologie și Obstretică-Ginecologie. Alte posturi se află în faza de republicare pentru Laborator radiologie, Medicină Internă, Cardiologie, Diabetologie, Neurologie, Pediatrie si Farmacie.

În același timp s-a realizat și o centralizare a necesarului total de posturi în vederea completării organigamei spitalului, numărul nesar de posturi în toate sectoarele de activitate ale spitalului fiind de 34.

Conducerea spitalului spune că aceste posturi apar periodic, ca urmare a pensionărilor sau plecărilor din sistem și sunt completate, treptat, în funcție de urgența ocupării lor, determinată de deficitul de personal al sectorului respectiv.