San Marco Roman

San Marco Roman

Pildeşti: Tricentenar lasallian şi sărbătorirea sfântului Ioan de La Salle, patronul educatorilor creştini

La 15 mai 1950, papa Pius al XII-lea l-a declarat pe sfântul Ioan de La Salle ca patron spiritual al tuturor educatorilor creştini, oferindu-l lumii şi Bisericii ca model de urmat îndeosebi pentru toţi cei care se ocupă cu educaţia copiilor şi a tinerilor.

Aşa cum am mai amintit şi cu alte ocazii, anul acesta se împlinesc 300 de ani de când sfântul Ioan de La Salle, fondatorul Congregaţiei “Fraţii Şcolilor Creştine”, a trecut la cele veşnice. La 7 aprilie 1719, la Rouen, în Franţa, cu puţin timp înainte de a împlini 68 de ani, sfântul Ioan de La Salle părăsea această lume intrând în gloria sfinţilor din ceruri.

În cadrul activităţilor organizate cu ocazia Tricentenarului lasallian şi al Anului Vocaţiilor lasalliene, miercuri, 15 mai 2019, a fost celebrată în biserica “Adormirea Maicii Domnului” din Pildeşti o sfântă Liturghie prezidată de PS Petru Gherghel, episcop de Iaşi, membru afiliat al congregaţiei noastre din anul 2001. Omilia a fost ţinută de pr. Claudiu Eva, din Congregaţia “Misionarii Cuvântului Divin” – SVD, profesor de religie al Liceului Tehnologic “Sfântul Ioan de La Salle” din Pildeşti.

Membrii Familiei lasaliene, fraţi, profesori şi educatori din cele două centre educative din Pildeşti şi Iaşi, elevi, foşti elevi şi părinţi, membrii ai grupului “Signum Fidei”, precum şi un mare număr de credincioşi din comunitatea parohială i-au adus mulţumire Domnului pentru darul făcut lumii şi Bisericii în persoana sfântului Ioan de La Salle.

La sfârşitul sfintei Liturghii, din partea comunităţii parohiale a luat cuvântul Gabriela Martişcă, membră a grupului “Signum Fidei”. Redăm pe scurt textul cuvântării:

“La finalul acestei celebrări euharistice doresc ca, în numele comunităţii, din Pildeşti, să aduc un cuvânt de mulţumire lui Dumnezeu pentru darurile cu care ne-a binecuvântat prin participarea la această sfântă Liturghie şi, de asemenea, un cuvânt de mulţumire şi de apreciere adus Comunităţii Fraţilor Şcolilor Creştine.

Am căutat în cufărul cu amintiri şi am găsit un adevărat tezaur. De mai bine de 25 de ani comunitatea noastră parohială se bucură de prezenţa fraţilor în mijlocul ei. Un proiect frumos care dorim să continue cât mai mulţi ani şi de acum înainte. Dragi fraţi, considerăm prezenţa şi activitatea voastră la Pildeşti şi la Iaşi ca o binecuvântare. În toţi aceşti ani, alături de păstorii noştri, ne-aţi ajutat să creştem şi să ne însuşim valori umane şi creştine care ne-au ajutat să fim mai buni. Cu experienţa voastră educativă şi exemplul vostru fratern ne-aţi ajutat să devenim o comunitate vie, popor al lui Dumnezeu.

Vă mulţumim pentru tot ceea ce aţi făcut şi continuaţi să faceţi pentru comunitatea noastră parohială, însă în mod special pentru copiii şi tinerii noştri.

Astăzi sărbătorim 300 de ani de când maestrul De La Salle, plecând spre veşnicie, a lăsat în fiecare colţişor din această lume, chiar şi aici în România, o amintire vie. Dorim ca această amintire să continue să fie vie pentru încă alţi 300 de ani iar activitatea educativă lasalliană să contribuie la construirea unei societăţi mai umane şi mai fraterne. Vă mulţumim!”

Anul Jubiliar fiind desemnat şi ca Anul Vocaţiilor lasalliene, ne-am rugat ca bunul Dumnezeu să trimită persoane care să fie pătrunse de carisma lasalliană, fie ca fraţi, fie ca educatori şi profesori, pentru a putea duce mai departe moştenirea primită de la sfântul Ioan de La Salle, în urmă cu 300 de ani.

Sursa ercis.ro

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.