Dental Alliance
February 21, 2024

Pompierii au găsit zeci de nereguli în Spitalul Municipal de Urgență Roman

0
Carmangeria La Cimpoeșu

YRY Residence

Restaurant Portofino

Casa Căpraru

Anual, ISU Neamț execută controale la toate unitățile sanitare cu paturi din județul Neamț. Cadrele Inspecției de Prevenire au desfășurat, în perioada 17.01 – 02.02.2023, activități de îndrumare și control la unitățile spitalicești din județul Neamț.

 

  • Funcționarea fără deținerea autorizației de securitate la incendiu (Spitalul Municipal de Urgență Roman) corpul nou și secția paliative amplasată la parterul clădirii ambulatoriului de specialitate
  • o parte din căile de evacuare nu sunt echipate cu indicatoare standardizate și iluminat de securitate pentru evacuare astfel încât traseele de evacuare să fie recunoscute cu ușurință noaptea de către persoanele care le utilizează în caz de incendiu; (Spitalul Municipal de Urgență Roman)
  • instalațiile cu rol în securitatea la incendiu (hidranți interiori, detectare/semnalizare, evacuare fum și gaze fierbinți rezultate în urma procesului de ardere, iluminat de siguranță), nu sunt în stare de funcționare la parametri necesari/proiectați; (Spitalul Municipal de Urgență Roman)
  • instalațiile electrice nu sunt verificate periodic de firme specializate, unele circuitele electrice sunt suprasolicitate din cauza numărului mare de consumatori, iar o parte din tablourile electrice sunt uzate fizic și moral, siguranțele electrice utilizate fiind în mare parte nestandardizate, decalibrate sau supradimensionate; Spitalul Municipal de Urgență Roman
  • s-a redus gabaritul căilor de evacuare prin încuierea unor uși, blocarea/îngustarea cu mobilier, amenajarea unor spații – magazii/spații de depozitare, vestiare ori prin realizarea unor paravane din PVC cu uși (glisante) cu deschidere ce nu este pe balamale sau pivoți; Spitalul Municipal de Urgență Roman
  • nu au fost constituite Servicii Private pentru Situații de Urgență, conform prevederilor O.M.A.I. nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență; (Spitalul Municipal de Urgență Roman)
  • Pe timpul desfășurării acestor controale au fost instruite 995 de persoane cu privire la modul de acțiune în cazul producerii unor situații de urgență.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.