Dental Alliance
March 1, 2024

Pompierii nemțeni reamintesc cetăţenilor măsurile ce trebuie respectate la exploatarea sobelor și altor mijloace de încălzire

0
Carmangeria La Cimpoeșu

YRY Residence

Restaurant Portofino

Casa Căpraru

Pompierii nemțeni reamintesc cetăţenilor măsurile ce trebuie respectate la exploatarea sobelor și altor mijloace de încălzire:
✔NU folosiţi soba decât cu uşiţa închisă;
✔Aşezaţi o tăviţă metalică în faţa sobei, în dreptul uşiţei de vizitare;
✔NU adormiţi niciodată cu focul aprins în sobă;
✔NU aşezaţi materiale combustibile în apropierea sobei sau pe aceasta;
✔NU aprindeţi focul în sobe prin stropire cu benzină, petrol sau alte lichide combustibile;
✔NU folosiţi decât materialul combustibil pentru care a fost destinată soba şi evitaţi supraîncărcarea acesteia;
✔Stingeţi focul din sobă înainte de a părăsi locuinţa;
✔NU lăsaţi niciodată copiii nesupravegheaţi cu soba aprinsă ori aparatele de încălzire electrice în funcţiune.
✔️Verificaţi sobele, centralele termice şi coşurile de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi, pentru a preveni eventualele incidente cauzate de defecţiuni tehnice şi evitarea inhalării de fum şi gaze toxice;
✔️Utilizaţi mijloacele de încălzire fără defecţiuni sau improvizaţii pentru încălzirea locuinţelor;
✔️Nu suprasolicitaţi instalaţia electrică din locuinţa dumneavoastră sau de la locul de muncă;
✔️Amplasaţi mijloacele de încălzire departe de materialele combustibile.
(sursa https://www.facebook.com/isuneamt)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.