January 19, 2021

Precizări privind regimul de circulație pe DN 28, sectorul Săbăoani – Târgu Frumos – Iași

În urma interpelărilor pe această temă din partea participanților la trafic, dar și a deselor abateri de la regimul rutier sau situații dificile întâmpinate în trafic, unele soldate cu accidente grave, DRDP Iași precizează următoarele:
În conformitate cu Legea nr.34/25.02.1999 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Europeană de Investiții și Administrația Națională a Drumurilor (A.N.D.) pentru finanțarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a III-a, semnat la Luxemburg la 21 iulie 1998 și la București la 24 iulie 1998, Anexa A, drumul național DN 28, în profil transversal, sector Săbăoani – Tg. Frumos – Iași, are partea carosabilă cu două benzi de circulație 3,50 m (o bandă pe sens) și două acostamente consolidate a câte 2,50 m, lățimea totală a platformei de circulație este de 12 m, cu excepția intravilanului localităților Târgu Frumos, Podu Iloaiei și Valea Lupului, unde platforma drumului este de 14 m, cu patru benzi de circulație (câte două pe sens).
În acest sens, Ordonanța de Urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, la art. 100, prevede: „Vehiculele trebuie conduse numai pe drumurile, părțile carosabile, benzile sau pistele stabilite pentru categoria din care fac parte. În cazul în care pe drumurile publice nu sunt amenajate benzi sau piste speciale pentru mopede, biciclete și celelalte vehicule fără motor, acestea pot fi conduse și pe acostament în sensul de mers, dacă circulația se poate face fără pericol”.
Se subînțelege, astfel, că autovehiculele pot circula doar pe banda de circulație, nu pe acostament.
De asemenea, la art. 45 (1) depășirea este definită ca fiind „manevra prin care un vehicul trece înaintea altui vehicul ori pe lângă un obstacol, aflat pe același sens de circulație, prin schimbarea direcției de mers și ieșirea de pe banda de circulație sau din șirul de vehicule din care s-a aflat inițial”.
Același articol, la alineatul 5, prevede: „Depășirea se efectuează numai pe partea stângă. Tramvaiul ori vehiculul al cărui conducător a semnalizat intenția și s-a încadrat corespunzător părăsirii sensului de mers spre stânga se depășește prin partea dreaptă”.
Concluzionând, acostamentul consolidat nu este destinat circulației rutiere.

ȘtiiCă?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.