Suplimente Alimentare Imunyze

Prejudicii mari la primăria Valea Ursului depistate de Camera de Conturi Neamț

Acoperisul1

Condor Resort

Primăria Valea Ursului, unde auditorii au descoperit că angajații au prejudiciat bugetul local cu 181.000 de lei, abaterile financiar-contabile au însumat 563.000 de lei, iar veniturile suplimentare încasate în urma controlui au fost de 3.000 de lei.

Primăria Valea Ursului a cheltuit, potrivit atacul.ro, în 2020, 1,82 de milioane de lei cu cheltuielile de personal și doar 986.000 de lei cu investițiile, dintr-un total de 6 milioane de lei – încasări, din care numai 532.000 de lei au provenit din taxele și impozitele achitate de localnici, restul de la bugetul de stat.

În timpul verificărilor, auditorii au constatat că evidența contabilă nu a fost ținută conform legislației în domeniu, nereguli fiind descoperite și în cazul stabilirii și încasării taxelor și impozitelor. Spre exemplu, nu a fost stabilită și încasată taxa pentru autorizațiile de funcționare.

Controlul a mai scos la iveală: Efectuarea de cheltuieli de personal neprevăzute de legislaţia în vigoare (25.000 de lei); Angajarea, lichidarea, ordonanțarea si plata cheltuielilor bugetare cu nerespectarea prevederilor legale (plata unor penalități de întârziere) (4.000 de lei); Alte abateri privind angajarea, ordonanțarea si plata cheltuielilor de personal (23.000 de lei); Efectuarea de plăți nelegale pentru cheltuieli de capital (3.000 de lei); Transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de folosință a unor bunuri din patrimoniul privat al UAT, fără respectarea prevederilor legale (10.000 de lei); Efectuarea de cheltuieli supraevaluate sau majorate nejustificat cu servicii de telefonie (3.000 de lei); Efectuarea de cheltuieli supraevaluate pentru servicii de dirigenție de șantier la obiectivul de investiții ”Reabilitare Școala Primară Giurgeni” și ”Reabilitare Școala Gimnazială Chilii” comuna Valea Ursului, jud. Neamț”. (9 mii lei prejudiciu+13 mii lei abatere fără influență); Efectuarea de cheltuieli supraevaluate pentru servicii de proiectare la obiectivul de investiții, ”Reabilitare Școala Gimnazială Chilii”, comuna Valea Ursului, jud. Neamț” (2.000 de lei); Efectuarea de cheltuieli pentru lucrări neefectuate cât și cheltuieli supraevaluate la obiectivul de investiții ”Reabilitare Școala Primară Giurgeni” comuna Valea Ursului, jud. Neamț” (89.000 de lei); Efectuarea de cheltuieli supraevaluate pentru lucrări neefectuate la obiectivul de investiții ”Reabilitare Școala Gimnazială Chilii” comuna Valea Ursului, jud. Neamț (35.000 de lei)”.

Sursa atacul.ro

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.